1.708
45

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

De Volkskrant als partijblad van de PvdA

De Volkskrant plaatste kritiekloos onjuiste berichten over vroegpensioen op de voorpagina

De Volkskrant las ik al als tiener toen Godfried Bomans nog op de voorpagina iedere week zijn ironisch katholieke licht mocht laten schijnen op Nederland. De overgang van de krant van een streng katholieke naar een linkse signatuur heb ik doorstaan. Zelfs het anti-Israël sentiment dat enige tijd bij de krant heerste, heb ik overleefd. Zo nu en dan lees ik wel eens de NRC of Trouw, maar dan weet ik het toch weer zeker: De Volkskrant kan bij mij niet stuk.

De krant stelt me soms wel zwaar op de proef. Zo kwam de krant op 6 december met de volgende kop op de voorpagina: “Zware beroepen: ook straks nog pensioen met 65.” Het kabinet zou volgens dit bericht hierover een akkoord met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hebben gesloten. De desbetreffende minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken ging daar die dag nog een brief over sturen naar de Tweede Kamer. Het was zonder meer een scoop van de desbetreffende journalist: de brief van de minister was nog niet eens op de site van sociale zaken gezet toen de Volkskrant het bericht plaatste. Diverse kranten namen dit bericht zonder meer over en ook het NOS-journaal berichtte er diezelfde avond nog over en vermeldde dat mensen die hun hele leven hard en voor weinig geld hebben gewerkt toch op hun 65-ste met pensioen kunnen in plaats van op hun 67-ste zoals voor alle andere Nederlanders in de toekomst zal gelden.

Het was mooi, maar niet waar, zoals ik hier al schreef. Nog even de onwaarheden op een rijtje: het is geen pensioenregeling die minister Kamp voorstelt, maar een belastingkorting; het is niet voor zware beroepen, maar voor mensen die vanaf hun 58-ste tot hun 65-ste onafgebroken tegen het minimumloon, of iets daarboven werken, een groep overigens die bij mijn weten niet of nauwelijks bestaat; met de belastingkorting die Kamp extra geeft aan deze groep kan men een AOW-uitkering financieren van minder dan een jaar en dus niet van twee jaar. 

De volgende dag plaatste De Volkskrant een redactioneel commentaar met als titel: “De PvdA heeft knap onderhandeld over de pensioenleeftijd: de schade voor hen met de ‘zware beroepen’ blijft beperkt.” Weer twee fouten dus: minister Kamp heeft geen seconde veranderd aan de pensioenleeftijd en de belastingkorting die hij wel geeft is niet exclusief voor zware beroepen. 

Het leek mij dat De Volkskrant van de onjuistheden op de hoogte moest worden gebracht en dus schreef ik samen met een collega een opiniestuk waarin wij de juiste berekeningen maakten. De krant plaatste het niet. Vervolgens mailde ik de journalist die het hoofdartikel had geschreven, of hij er niet zelf een stukje over kon schrijven om de nodige nuances aan te brengen. Helaas, hij had het nu te druk. Hij zou er volgend jaar wel eens op terug komen.

Het redactioneel commentaar van De Volkskrant eindigde overigens als volgt: “De pragmatische onderhandelingstactiek van de PvdA heeft in dit geval meer opgeleverd voor de klassieke arbeidersachterban dan de getuigenispolitiek van de SP.” De Volkskant als partijblad voor de PvdA. Maar het is waar dat de SP in de Kamer niets tot stand heeft weten te brengen in het AOW-dossier. Wat de PvdA tot stand heeft gebracht, zullen we echter pas in 2025 weten. Dan kunnen we gaan tellen hoeveel mensen die hun leven lang met een zwaar beroep een laag inkomen hebben verdiend op hun 65-ste met pensioen kunnen. Ik vermoed dat dit aantal op de vingers van een paar handen te tellen zal zijn. 

Ik blijf de Volkskrant overigens wel trouw. 

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (45)