1.130
25

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

De vraag die informateur Hamer eerst aan alle partijen moet stellen

In het formatieproces moet de verandering van het huidige, ontwrichtende karakter van het recht centraal staan

cc-foto: Tim Reckmann

De toeslagenaffaire en haar politieke nasleep hebben duidelijk gemaakt dat de juridische ordening in Nederland behoorlijk uit de pas is gelopen. Met ontwrichtende gevolgen. Niet alleen op het gebied van macht, tegenmacht en de bestuurscultuur. Maar ook op het gebied van de toegang tot het recht en de effectiviteit van de gekozen rechtsingang. De vraag rijst dan ook wat er nog wel een beetje functioneert?

Slachtoffers van de toeslagenaffaire en de Groningse aardbevingsschade hebben het vertrouwen in het recht al lang geleden opgegeven. Het recht helpt hen immers niet om hun grieven tegen de overheid en uitvoeringsorganisaties effectief te kunnen ventileren en hun problemen tijdig en adequaat op te doen lossen. Zelfs niet met behulp van een advocaat, de rechter of de Nationale Ombudsman. Allen werden zij niet gehoord. Toen er wèl naar hen geluisterd moest worden. Soms werden opgepikte signalen zelfs bewust genegeerd om het eigen falen van het overheidsapparaat te kunnen maskeren.

Het rechtssysteem heeft dus eerder ontwricht dan effectief gefunctioneerd. In een rechtsstaat is dat een verbijsterende vaststelling. Maar niet getreurd. Premier Rutte heeft om dit probleem op te lossen goede voorstellen gedaan. Voorstellen die door een meerderheid van de Tweede Kamer weliswaar matig enthousiast zijn ontvangen, maar niet direct zijn afgewezen. We zetten gewoon nog een extra tussenlaag in het systeem en dan moet toch echt alles goed kunnen komen. Met een beetje meer geld voor de sociale advocatuur en beter luisteren naar de Nationale Ombudsman.

Onder mevrouw Hamer wordt het formatieproces thans weer voortvarend voortgezet. Dat moet in het landsbelang. Ik geef hierbij mevrouw Hamer een ongevraagd advies mee. Leg als eerste aan alle door u uit te nodigen partijen de vraag voor, nog voordat zij hun plannen over herstel na corona, de klimaat en energie transitie en andere belangrijke thema’s aan u kenbaar maken, welke plannen zij hebben om het recht als ordeningsinstrument weer te laten functioneren. Zoals het ooit bedoeld is. Ordenen van de samenleving. En niet ontwrichten. Die antwoorden zullen door alle politieke partijen eerst gegeven moeten worden om überhaupt een zinvol geloofwaardig regeerakkoord, hoe minimaal ook, te kunnen maken en te presenteren.


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (25)