795
59

Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

De waarde van Wetenschap

Het fundamenteel onderzoek wordt bedreigd

Staatsecretaris Zijlstra (Onderwijs) vindt dat het wetenschappelijk onderzoek zich moet richten op directe toepassing door het bedrijfsleven. Meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap is goed, vindt Boris van der Ham. Maar de fundamentele wetenschap mag niet in het gedrang komen. Een vrije lezing over Antonie van Leeuwenhoek, de waarde van Kennis en.. een recept voor het maken van een muis!


Laatste publicatie van Boris van der Ham

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018


Geef een reactie

Laatste reacties (59)