864
6

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

De Wet Werk en Zekerheid biedt geen oplossing voor de jeugdwerkeloosheid

Tijdelijke Vut regeling voor 62+ kan jongeren snel aan baan helpen!

De krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkloosheid onder jongeren noodzaken de overheid om instrumenten te bedenken die ruimte creëren op de arbeidsmarkt. Zolang de jeugdwerkloosheid hoog blijft en generaties jongeren voor de arbeidsmarkt verloren dreigen te gaan is een tijdelijke Vut regeling voor 62+ (vervroegde uittreding) een economisch verantwoorde oplossing voor de hardnekkige jeugdwerkloosheid.

Doorwerken tot je 67e belemmert doorstroming jongeren
De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 is primair een economisch noodzakelijke hervorming voor de lange termijn om onze pensioenen veilig te kunnen stellen. Voor de korte termijn is deze hervorming echter een pure luxe. Zeker in een situatie dat de economie weer aantrekt en tegelijkertijd de arbeidsmarkt voor grote groepen werkzoekenden stagneert.

Het doorwerken tot 67 is verstandig als iedereen werk zou hebben maar dom als er sprake is van bijvoorbeeld moeilijk te bestrijden jeugdwerkloosheid. En daarvan is en blijft vermoedelijk de komende jaren sprake. Een verstandige overheid laat in zo’n situatie niet langer oudere werknemers nadenken over demotie en moeizame re-integratie trajecten om tot hun 67e hun werk maar vol te kunnen houden. Terwijl tegelijkertijd vele jongeren staan te trappelen om dat werk over te kunnen nemen. Jongeren die als ze werkloos zijn de overheid heel veel geld kosten.

Tijdelijke Vut regeling 62+ biedt ruimte op arbeidsmarkt
De Wet Werk en Zekerheid biedt geen oplossing voor het probleem dat oudere werknemers banen voor jongeren bezet houden. De slogan iedereen aan het werk is een farce gebleken en miskent de huidige harde economische realiteit. Discussies over een basisinkomen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Een innovatieve tijdelijke Vut regeling voor 62+ werknemers kan de doorstroming van jongeren snel bevorderen wanneer grote groepen oudere werknemers van zo’n regeling gebruik zullen gaan maken. En duur hoeft zo’n Vut regeling beslist niet zijn als rekening wordt gehouden met alle huidige uitgaven van re-integratie en andere financiële regelingen die moeten borgen dat het werken tot 67 jaar vol is te houden. Om nog maar te zwijgen van de grote groep oudere werklozen waar de overheid ook veel geld aan kwijt is.

Geld om banen te scheppen inzetten voor een tijdelijke Vut 62+
Het resultaat van overheidsmaatregelen die duurzame banen moeten creëren is vaak teleurstellend. Dat leert de ervaring met dergelijke economische  beleidsinstrumenten. Geld om de arbeidsmarkt te stimuleren kan onder de huidige economische omstandigheden veel efficiënter aangewend worden om vorm en inhoud te geven aan een tijdelijke betaalbare Vut 62+ regeling waardoor een substitutie plaats vindt van oudere naar jongere werknemers. En waardoor werkgevers door een snelle verjonging van hun personeelsbestand hun loonkosten ook minder snel zien stijgen. Een win-win voor zowel de oudere en de jongere generaties werknemers. Maar dus ook voor werkgevers.

Nederland hoeft niet altijd in Europees verband voorop te lopen
Een tijdelijke verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 67 kan internationaal wellicht op verzet stuiten. Tenslotte loopt Nederland altijd voorop als het om ingrijpende hervormingen gaat in Europa, zoals de invoering van verhoogde pensioengerechtigde leeftijd naar 67 (en wellicht 70). We kunnen een voorbeeld nemen aan de Grieken voor wat betreft het niet altijd blind volgen van economische oplossingen die voor de lange termijn goed kunnen werken maar die op de korte termijn een averechts economisch effect hebben.

De huidige situatie van de arbeidsmarkt in Nederland is daar een goed voorbeeld van. Jongere werknemers die aan de kant staan omdat veel oudere werknemers hun banen bezet houden. Een betaalbare Vut 62+ regeling kan zorgdragen voor een versnelde vervanging van oudere werknemers door jongere werknemers op de huidige arbeidsmarkt. Een moedige overheid laat niet alle binnenlandse economische  ongemakken over aan Europese regels, zoals een niet goed functionerende Nederlandse arbeidsmarkt. Uitzonderingen op regels moeten mogelijk blijven. Zeker in een situatie dat de uitzondering slechts tijdelijk is en economisch en sociaal goed valt uit te leggen. Nederland heeft het geld voor een goede oplossing, nu de politieke wil nog om nadrukkelijk voorrang te geven aan onze eigen hardnekkige jeugdwerkloosheid. Tenslotte heeft de jeugd de toekomst en laat de overheid daar nu eens echt werk van maken!


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (6)