12.208
146

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De woningnood als volksvijand nummer één is volop terug

"Die asielzoekers zijn al in de watten gelegd. Nu kunnen ze nog voorpiepen bij het krijgen van een woning ook"

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning blijven noodgedwongen in het opvangcentrum hangen omdat er te weinig huizen voor hen zijn. Daarom zijn de gemeentes en de woningbouwverenigingen opgeroepen om voor hen ruimte vrij te maken. De ophef is voorspelbaar. Die asielzoekers zijn al in de watten gelegd. Nu kunnen ze nog voorpiepen bij het krijgen van een woning ook. Mijn zoon staat al jaren op de wachtlijst. Maar ja, die heeft een baan en werkt voor zijn brood, hé. Wij hebben altijd netjes onze belasting betaald, maar wij komen nergens voor in aanmerking.

Het is met permissie geen wonder dat je op straat deze uitingen hoort, ook al zijn het de asielzoekers die de schuld krijgen en niet de verantwoordelijken voor deze situatie. Dankzij de privatisering van de gesubsidieerde huursector en een letterlijk afbraakbeleid van jaren, is er een gebrek aan sociale huurwoningen ontstaan dat net zo erg is als in de eerste tien jaar na de oorlog. Je moet tegenwoordig weer zeven jaar op de wachtlijst staan om een kansje te maken.

De vrije sector is door een reeks maatregelen van het kabinet onbetaalbaar geworden voor wie niet een bovenmodaal inkomen bij elkaar weet te sprokkelen. Aan een hypotheek valt moeilijk te komen als je geen vast inkomen hebt, wat tegenwoordig zeker onder de jongere generaties eerder regel is dan uitzondering. Nieuwkomers zijn van hetzelfde beleid slachtoffer als de oud-ingezetenen. 

Toch is het onjuist als asielgerechtigden bij voorrang aan een huis geholpen zouden worden. Wie zich in Nederland vestigt, krijgt te maken met een gespannen woningmarkt. De politici weigeren het woord in de mond te nemen, maar de woningnood als volksvijand nummer één is volop terug. Dat is een groot nadeel van onze samenleving. Je bent aangewezen op kleine kamertjes en inhalige hospita’s tenzij je over geld genoeg beschikt om in aanmerking te komen voor een dure huurwoning of een koophuis. De woningsituatie hoort bij de min en plusberekening die elke immigrant in ons land zou moeten maken. Elke voorrangsregeling werkt alleen maar vreemdelingenhaat in de hand zoals bijvoorbeeld blijkt uit een schrijven van de 71-jarige mevrouw Dijksterhuis uit Hoogeveen, dat de Telegraaf uiteraard gretig publiceerde om uitingen van het gezonde volksgevoel op gang te brengen. Alsof zulk trappen naar beneden haar wel de hulp en steun zou opleveren die ze zo nodig heeft. Het zijn ándere krachten die er voor zorgen dat zij met lege handen staat. Het is de staatssecretaris van een zekere politieke partij die enthousiast verkondigt dat zij zichzelf moet helpen. Niet de asielzoekers.

Wie een verblijfsvergunning krijgt, hoort hier welkom te zijn met alle rechten en plichten die bij het bestaan in Nederland horen. En ook alle shit. Woningnood is daarvan een wezenlijk aspect zolang het stemgedrag in ons land blijft zoals het is. De peilingen bieden wat dat betreft weinig hoop.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (146)