3.203
67

Theoloog

Steven Paas (1942) is theoloog. Eerder was hij legerofficier, journalist, middelbare schoolleraar, seminarie docent en een presbyteriaanse predikant in achtereenvolgens Nederland en Malawi.
Zijn militaire opleiding ontving hij aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en de Intelligence taal school, die in Harderwijk was gevestigd in die tijd. Op verschillende hogescholen werd hij gevormd voor het beroep van leraar. Hij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam (MTH) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (PhD-Theologie).
Paas publiceerde diverse boeken vooral over westerse en Afrikaanse Kerkgeschiedenis.

De Zionistische droom ontmaskerd

Het Zionisme hanteert een verwrongen religieuze visie en militair-politiek geweld om zich overeind te houden

Een volk dat met geweld en onrecht een ander volk onder de duim houdt, heeft een groot ethisch probleem. Dat probleem wordt nog veel groter als men zich daarbij beroept op goddelijk recht. De voortdurende discriminatie en onderwerping van Palestijnen en de illegale praktijk van het vestigen van Joodse nederzettingen op de Westbank heeft de gemoederen zeer verhit en het probleem bijna onoplosbaar gemaakt.

Het jongste Israëlische besluit om, als straf voor Palestina’s statusverhoging in de VN, nog eens duizenden woningen te bouwen op Palestijns land, werpt olie op het vuur. Deze politiek kan onmogelijk leiden tot duurzame vrede en moet wel leiden tot ontwrichting van de Israëlische samenleving. Het is in het belang van Israël om zelf-kritisch te zijn, discriminatie van niet-Joden demonstratief tegen te gaan en kolonialistische praktijken te stoppen, waardoor de meerderheid van vredelievende Palestijnse Christenen en Moslims vertrouwen krijgt in het vredesproces.

Zionistische misvatting
Ten onrechte denkt het Joodse Zionisme, gesteund door het Christenzionisme, dat het Joodse volk kan treden in de positie en de rechten van Bijbels Israël. Met hun droom hebben de Zionisten en hun Christelijke bondgenoten de Palestijnen in de knel en de Joden in een ethisch of moreel spagaat gebracht. De kern van het Zionistische probleem is m.i. gelegen in de onjuiste theologische vooronderstelling dat hedendaags fysiek Israël een voortzetting is van Bijbels Israël. Die misvatting is volgens mij ontmaskerd. Zie daartoe o.a. mijn boek Christian Zionism Examined, waarin een uitgebreide literatuurlijst is opgenomen. Zie ook de Open Brief over Israël, die ik samen met andere theologen publiceerde. 

Daarnaast, in een voornamelijk met Nederlanders gevoerde discussie, volgden o.a. een interview met directeur Mulder van het Centrum voor Israël Studies (CIS)  en mijn artikel ‘Het Verbond met Abraham en met Israël’,  waarin werd ingegaan op ontvangen vragen en commentaren. Ik meen dat ze mijn conclusie eerder hebben bevestigd dan aangetast.

Daarmee is het onbetrouwbare fundament van het Joodse en het ‘Christelijke’ Zionisme blootgelegd. Het Zionisme hanteert een verwrongen religieuze visie en militair-politiek geweld om zich overeind te houden. Dat betekent dat ook de kwalijke vruchten ervan in beginsel zijn aangetoond en hoeft niemand verbaasd te zijn over onrecht, geweldpleging en onderdrukking door de Israëlische staat. 

Je zult maar Palestijn zijn!
Als deelnemer aan de groepsstudiereis in het Heilige Land in november 2012, heb ik en passant heel wat onheilige toestanden opgemerkt. Vooral ten aanzien van de Palestijnen, die in hun traditionele woonplaatsen tweederangs burgers van Israël zijn of in hun ‘thuislanden’ de Westbank en Gaza een militaire en koloniale onderdrukking respectievelijk een omsingeling ervaren. Klik hier voor het volledige artikel ‘Je zult maar Palestijn zijn!’

Geef een reactie

Laatste reacties (67)