513
20

Tweede Kamerlid PvdA

Angelien Eijsink is sinds 2006 woordvoerder Defensie voor de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid

Defensie is de weg kwijt

Waar de miljoenen tegenvallers vandaan komen doet er niet meer toe, de deuren sluiten zich weer, defensie gaat cocoonen en de Kamer mag afwachten

Onze Krijgsmacht, de mensen die er werken, gaan ons zeer aan het hart en de situatie bij Defensie is en blijft zorgwekkend. De minister heeft veel van onze zorgen niet kunnen wegnemen. Sterker nog, op een aantal punten zijn die groter geworden. Suggesties van onze kant voor de nog te ontvangen beleidsbrief zijn ter zijde geschoven. Daar waar de minister ons opriep mee te denken blijkt van een handreiking geen sprake. Daarom ziet de PvdA zich genoodzaakt tegen de begroting 2011 te stemmen.

In 2009 schreef de Algemene Rekenkamer in een alarmerend rapport: ‘De informatie die de minister van Defensie iedere maand krijgt over de operationele gereedheid van defensie-eenheden kent wezenlijke tekortkomingen. Deze informatie stelt de minister niet in staat zich een volledig en juist beeld te vormen van de feitelijke situatie van de inzetbaarheid van Nederlandse militairen en materieel’. Als de minister al niet weet wat de situatie bij Defensie is, dan kan hij dus ook de Kamer niet goed informeren!

De minister kan ons niet uit leggen waar het aantal van 10.000 mogelijke ontslagen op is gebaseerd, en welke oplossing hij de werknemers biedt. Het diversiteitsbeleid als flankerend Personeelsbeleid wordt na twaalf jaar inzet van achtereenvolgende CDA staatssecretarissen, met één pennenstreek terzijde geschoven.

Verder wil de minister geen Onafhankelijke Inspectie die kan bijdragen aan een grotere openheid en het sneller vinden van structurele oplossingen voor de mismatch tussen ambities, middelen en doelmatige inzetbaarheid.

Al jaren wordt geschreven, gesproken over de broodnodige cultuurverandering. Waar de miljoenen tegenvallers vandaan komen doet er niet meer toe, de deuren sluiten zich weer, defensie gaat cocoonen en de Kamer mag afwachten!

Omdat de minister onze zorgen niet heeft kunnen wegnemen en er van een handreiking geen sprake is, was politieke sturing en controle door de Kamer is op basis van deze situatie feitelijk niet mogelijk. Daarom ziet de PvdA-fractie zich helaas genoodzaakt tegen de begroting te stemmen.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)