880
14

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

Defensie paragraaf VVD programma blijkt niet serieus

Bezuinigen op Defensie: zet die JSF's dan ook gelijk op sterk water

Sommige van de bezuinigingen op defensie zijn zonder meer zinvol. Tanks hebben we niet meer nodig. Die kleine honderd die er nog zijn, staan te roesten nu we de Duitse laagvlakte niet meer hoeven te verdedigen. Opgeruimd staat netjes. Een aantal van de vaartuigen, idem dito.

Minder F16’s vind ik best maar de logische consequentie ervan, dat je die belachelijke JSF dan ook meteen op sterk water zet en eens goed gaat nadenken over de waarde van een luchtmacht, heeft de regering niet getrokken. Sterker nog, vrijdag gaan ze nog eens honderd miljoen over de balk gooien voor een tweede testvliegtuig. We gaan die dingen straks niet aanschaffen, dus kap er gewoon mee.

Ik heb het hele verhaal over de defensie ambities gekoppeld aan deze bezuinigingen nog niet gelezen, maar ze lijken me moeilijk te verenigen met de uitkomst van de Defensieverkenningen, het onderzoek dat Defensie zelf deed naar zijn activiteiten. De voorspelbare uitkomst van dat onderzoek was dat we zoveel mogelijk moeten doen, zo nodig in het hoogste geweldsspectrum. De ongeschreven conclusie was dat we de mogelijkheden moeten hebben om serieus genomen te worden, zodat we als grote jongens aan tafel mogen zitten met landen die er wel toe doen. Wat blijft daarvan over na deze bezuinigingen?

En hoe zat het met het VVD programma? In een paragraaf met veel bla bla over Nederland en zijn rol en ambitie is dit de slotregel: “De VVD wil daarom de dalende lijn in de defensiebegroting een halt toeroepen en draait de voorgenomen bezuinigingen op de krijgsmacht terug.” Het gebeurt niet vaak dat ik het met de VVD eens ben, maar op het terrein van defensie leek me dat de bodem wel bereikt was. Jazeker, weg met die tanks maar zorg dan voor beter en beter betaald personeel. Stel prioriteiten en stop met de JSF, een speeltje voor een heel beperkt deel van de krijgsmacht dat sowieso geen functie meer heeft als de rest is uitgekleed.

Ik kan me zo voorstellen dat een kiezer die het VVD programma serieus neemt, zich verbaast over de drastische bezuinigingen van Tabaco Hillen. Gelukkig kan hij zich laven aan de stortvloed van goedkope want puur kosmetische ‘veiligheidsmaatregelen’ van Olie B. Opstelten. Geen dag voorbij zonder nieuw initiatief is zijn daadkrachtige motto. Maar als het om serieuze zaken gaat, de krijgsmacht, defensie, is de VVD niet thuis.

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Frans Verhagen.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)