5.480
91

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Demonstranten tijdens de intocht verdienen wel onze bescherming maar niet onze sympathie

Dit is een vrij land dat het demonstratierecht serieus dient te nemen. Het gaat niet aan dat lokale machthebbertjes dat frustreren

Langzaam wordt het licht. Het is bewolkt en een mens kan zich voorstellen hoe Sint Nicolaas aan de reling de kustlijn van Nederland ziet opdoemen. Nog een paar uur en hij legt aan in Zaanstad. Geen mens weet of deze dag incidenten zal opleveren en zo ja welke. Op het eerste gezicht is dit geen geschikt moment om nu al een mening te geven. Voor je het weet, ben je immers door de actualiteit ingehaald. Toch zijn er uitzonderingen op die regel. Er bestaan onderwerpen die los staan van hoe het vandaag allemaal afloopt.

intochtIn een groot aantal steden willen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intocht demonstreren. Daar zitten de lokale autoriteiten nogal mee in hun maag, risicomijders als zij zijn. Een aantal burgemeesters heeft actievoerders dan ook plekken toegewezen ver van de intocht. Daarmee handelen zij tegen de geest van het demonstratierecht zoals zich dat in Nederland heeft ontwikkeld. Het gaat er immers om zichtbaar te zijn en dat ben je niet als de autoriteiten je een of ander achterafpleintje toewijzen waar je je keel schor kunt schreeuwen zonder dat iemand je hoort en zonder dat er een camera aanwezig is. KOZP en alle andere organisaties die hun positie ten opzichte van het sinterklaasfeest duidelijk willen maken, hebben recht op een plek langs de tocht. Voor de goede orde: voorstanders van Zwarte Piet hebben dat recht net zo goed. Niets rechtvaardigt de toewijzing van een uithoek aan wie dan ook. Dit is een vrij land dat het demonstratierecht serieus dient te nemen. Het gaat niet aan dat lokale machthebbertjes dat frustreren.

Dat is de ene kant van de zaak.

Vers twee is wat we moeten denken van activisten die van dit recht gebruik willen maken juist op het moment dat Sint Nicolaas zijn intocht doet. Nederlands belangrijkste maskerade is geen kinderfeest maar een wezenlijk gebeuren voor de hele familie waarbij men elkaar op een vriendelijke manier een rad voor ogen draait en in de maling neemt. De intochten echter zijn wél specifiek bedoeld voor kinderen. Leuke mensen politiseren die niet. Zij gebruiken zulk een magisch gebeuren niet om een punt te maken met betrekking tot het functioneren van de samenleving. Er wordt door de demonstranten van vandaag wel gezegd dat zij anders niet in beeld komen maar dat is onjuist. Nederland is al een paar weken volledig in de greep van de Zwarte Piet discussie. De aanwezigheid tijdens een optocht is vergeleken met het totaal aan verbaal geweld volstrekt marginaal. Je kunt zodra de optocht voorbij is, meteen de discussie voortzetten. Je hebt de sociale media ter beschikking om tijdens de ontvangst van de sint op het stadhuis, te commentariëren wat je wilt. Daarmee vergeleken is gedoe met een spandoek veel moeite om niets ook als de camera’s van de stads tv die een paar seconden in beeld brengen.

Activisten hebben het onverkorte recht om zichtbaar met hun mening aanwezig te zijn tijdens de intocht van Sint Nicolaas. Ze verdienen de bescherming van het publiek en van de autoriteiten. Maar onze sympathie verdienen zij niet. Integendeel.

Het is nu al duidelijk hoe veler reactie hierop zal luiden: het sinterklaasfeest zoals dat nu gevierd wordt, is niet inclusief want niet-blanke kinderen worden uitgescholden voor Zwarte Piet. Voor hen is het een akelige periode. Het is inderdaad verrassend hoe dit probleem wordt genegeerd en verwaarloosd. Bijvoorbeeld in het Sinterklaasjournaal. Men denkt racistisch pesten te kunnen aanpakken door Zwarte Piet te veranderen . Dat zal niet werken. Er is maar één manier om iets tegen pesten te doen en dat is het rechtstreeks aanpakken van de pesters. Kwelgeesten zullen alles misbruiken om hun slachtoffers het leven zo zuur mogelijk te maken. Dus ook Zwarte Piet. Pesters verzieken alle feesten, dus ook Sinterklaas. Morrelen aan de vormgeving of de symboliek van het feest zal hen niet afschrikken. Integendeel.

Maar los daarvan en nog een keer: wie politiek bedrijft op de intocht verdient de bescherming van alle democraten maar niet hun sympathie.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (91)