Laatste update 11:52
2.665
27

Lid Monitor Lange Arm Rabat

Habib el Kaddouri (1974) werd in Tazourakht (Noord-Marokko) geboren en woont sinds 1990 in Nederland. Hij is coördinator van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). Hij houdt zich bezig met diverse thema’s en in het bijzonder met onderwerpen op het gebied van emancipatie en democratisch burgerschap van Marokkaanse Nederlanders.

Den Haag, help ons in de strijd tegen de lange arm van Rabat

Marokko heeft al te lang geprofiteerd van de Nederlandse argeloosheid.

cc-foto: cuivie

Op 22 november debatteert de Tweede Kamer over ongewenste inmenging en buitenlandse financiering. In de notitie Stop de Lange Arm van Rabat, aangeboden aan de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, roept een groep Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond de politiek op in actie te komen. Zij willen, net als andere Nederlandse burgers, gevrijwaard blijven van Marokkaanse inmenging in hun privé- en professionele leven.

De notitie is het resultaat van onderzoek naar de lange arm van Rabat in Nederland. Hoewel Nederland al veel maatregelen heeft getroffen om ongewenste beïnvloeding van onder meer China, Rusland, Iran en Turkije tegen te gaan, blijft de lange arm van Rabat steeds weer buiten beeld. In de onze omringende landen en in het Europees Parlement is men inmiddels wel wakker. Daar is doorgedrongen hoe Rabat Europese politici en instituties met migratie probeert te chanteren omwille van de Westelijke Sahara. En hoe daarbij de diaspora wordt ingezet en opgezet tegen de belangen van Europa.

Ondermijning, intimidatie en vervreemding
Marokkaanse beïnvloeding en inmenging gebeurt heimelijk en het gebrek aan transparantie maakt dat praktijken niet of moeilijk navolgbaar en controleerbaar zijn. Het ogenschijnlijk onschuldige karakter van de lange arm van Rabat maakt dat de gemiddelde Nederlander de Marokkaanse inmenging niet als problematisch erkent, terwijl de AIVD in 2008 waarschuwde voor Marokko’s infiltratie en beïnvloeding.

Marokkaanse Nederlanders die last hebben van die lange arm stuiten nogal eens op een muur van onbegrip. Marokko opereert veel subtieler dan Iran of Turkije. Toch worden Nederlandse instituties ook geïnfiltreerd door de Marokkaanse overheid en worden Marokkaanse Nederlanders op sleutelposities voor het Marokkaanse karretje gespannen.

Spionage en intimidatie via moskeeën, het opzettelijk vervreemden van Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland door de Nederlandse politiek en media als vijand te framen en het inlijven van overheidsfunctionarissen met een Marokkaanse achtergrond: dit is slechts een greep uit de schadelijke en ondermijnende praktijken van de Marokkaanse staat in Nederland.

Haast geboden met ferme maatregelen
Niet alleen is de naïeve en besluiteloze houding van de Nederlandse regering zorgelijk, de inmenging vanuit Marokko en de verplichte Marokkaanse nationaliteit heeft op den duur ook gevolgen voor de verbondenheid met Nederland. Het regime zet sociale media in om de jongere generaties Marokkaanse Nederlanders aan te sporen zich tegen de Nederlandse belangen en waarden te keren. Dat leidt tot ressentiment, gevoelens van uitsluiting en vervreemding, beïnvloedt hun identiteitsvorming en vergroot de polarisatie.

Het is een kerntaak van de overheid op te komen voor de vrijheid van álle Nederlandse burgers en hen te beschermen tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Dat een deel van de Nederlanders wordt beperkt in hun vrijheid, bespioneerd en geïntimideerd door een buitenlandse macht moet genoeg reden zijn om in te grijpen. De lange arm van Rabat is niet alleen een zaak van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, maar gaat het de hele samenleving aan. Hij ondermijnt belangrijke waarden als vrijheid, democratie en gelijkwaardigheid.

Dus Den Haag, kom op voor het burgerschap en de weerbaarheid van Marokkaanse Nederlanders, bescherm de eigen instituties, verricht jaarlijks onderzoek naar de werkwijze en impact van de lange arm van Rabat en eis meer transparantie over religieuze en politieke aansturing vanuit Marokko en bied steun en bescherming aan iedereen die zich geïntimideerd of bedreigd voelt door de Marokkaanse staat en haar actoren hier in Nederland.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)