Laatste update 11:45
8.139
89

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

DENK mag niet behandeld worden als de vlieg die de zalf bederft

We hebben hier te maken met een emancipatiebeweging. Deze jongelui eisen hun plaats in de Nederlandse maatschappij op

Tot de winnaars van de raadsverkiezingen behoort DENK. In een redelijk aantal gemeentes trekt deze partij met twee, drie, of zelfs vier leden de gemeenteraden binnen. De actieve leden maakten hun opwachting tijdens uitslagenavonden en daar viel op hoe jeugdig zij in meerderheid zijn. Het volk vertegenwoordigen is in Nederland maar al te vaak een activiteit voor middelbare heren en dames, die de sporen in hun partij verdiend hebben. Zo niet met DENK. Ze heeft dat gemeen met de SGP, die van alle politieke partijen verreweg de grootste jongerenorganisatie heeft.

DENK
cc-foto: Roel Wijnants

Wat moeten de overige politici met de nieuwe DENK-collega’s in hun midden? Er bestaat in tamelijk brede kring de neiging om ze met wantrouwen te begroeten. Het zijn immers moslims. Zij brengen de dogma’s van hun religie de raad binnen. Zij zijn de lange arm van Erdogan. De Nederlandse normen en waarden zijn hen vreemd, wat dat ook moge zijn.

Het zal de bezoekers van de uitslagenavonden zijn opgevallen dat die DENK-jongens en -meisjes niet alleen jeugdig waren maar ook voortreffelijk Nederlands spraken. Ze studeerden aan universiteit of hogeschool als ze niet kortelings waren afgestudeerd. We hebben hier te maken met een emancipatiebeweging. Deze jongelui eisen hun plaats in de Nederlandse maatschappij op, met behoud van hoofddoek als het meisjes zijn. Het doet allemaal heel sterk denken aan de antirevolutionairen van Abraham Kuyper in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Dat waren ook nieuwkomers in de volksvertegenwoordiging. “U bent de vlieg die de zalf bederft”, zei de geestige liberaal Kappeyne van de Copello tegen Abraham Kuyper, die in de Kamer ondanks zijn orgelende grote mond een geïsoleerde positie bekleedde.

Het is hoogst onverstandig om DENK te behandelen als de vlieg die de zalf bederft. Er is geen enkele goede reden om deze partij op het niveau van de gemeenteraden uit te sluiten. Gemeentepolitiek gaat over lokale belangen en daar kan men voor samenwerking andere criteria aanleggen dan in Den Haag. Er waren de afgelopen vier jaar zat gemeentebesturen waarin VVD-wethouders broederlijk naast hun SP-collega’s zaten, iets wat op het Binnenhof ondenkbaar zou zijn. Dan kan DENK er als het moet ook nog wel bij. Het is in niemands belang om deze nieuwkomers  te negeren omdat daardoor het isolement van de achterban alleen maar zal toenemen omdat die dan opnieuw de indruk krijgt in Nederland niet gewenst te zijn. Zo ontstaat een politiek op grond van etnisch-religieuze scheidslijnen. Dat levert haat op, verbittering en uiteindelijk geweld. Mag je dan nooit een partij op inhoudelijke gronden van de collegeonderhandelingen uitsluiten? Dat is alleen gewettigd als die inderdaad het gemeentebeleid wil stoelen op uitsluiting en verschil op grond van ras, geslacht of om welke reden dan ook, zoals artikel 1 van de Grondwet luidt.

Haal DENK binnen. Coöpteer deze nieuwkomers zoals dat altijd is gebeurd in dit gezegende land. Geef ze medeverantwoordelijkheid. Dwing ze tot commitment. Laat ze dezelfde vuile handen maken als de wethouders van uw eigen partij, die – zoals u woensdagavond merkte – stank voor dank heeft gekregen. De kiezer heeft ze niet beloond voor al hun inspanningen. De kiezer heeft met ze afgerekend. Dat is het risico van de politiek en dat risico moeten ook de lokale leiders van DENK nemen. Ooit zei Kuyper: “In het isolement ligt onze kracht”. Geef DENK geen kans om deze bron van energie aan te boren. Incorporeer ze. Neem ze mee. Laat ze voelen wat het betekent om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Maak het ze niet makkelijk. Leer van Rutte: neem ze in je dodelijke omhelzing net zoals de premier dat heeft gedaan met de PVV, de PvdA en naar nu begint te blijken, D66.

Dat van die vlieg en die zalf komt uit de bijbel. In de nieuwe vertaling luidt Prediker 10, vers 1: “Een kostbare zalf bederft al door éen dode vlieg, een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig.”

Lees hier hoe Abraham Kuyper in zijn krant De Standaard reageerde. Het stuk staat onder de kop ‘De vlieg die des Apothekers zalf stinkende maakt’


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (89)