628
13

Voorzitter Jonge Democraten

Nikie van Thiel (1989) is sinds oktober 2011 voorzitter van de Jonge Democraten (JD), de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66.
Nikie groeide op in het zuiden van Nederland. Nadat zij in 2007 het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen afronde, behaalde ze haar bachelordiploma International Economics aan de Universiteit van Maastricht. Tevens studeerde ze een semester in Singapore. Momenteel is ze masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar voorzitterschap wil ze zich vooral richten op Europese democratie en de pensioenproblematiek in Nederland, zonder daarbij andere belangrijke thema's uit het oog te verliezen.

Diagnose van de rechtstaat

Opinie over de aanstaande benoeming van Donner als vice-voorzitter van de Raad van State

Donner is niet de meest geschikte kandidaat voor deze functie. En zijn benoeming is op z’n minst discutabel.

Vanmiddag wordt het officieel bekend gemaakt. Maar eigenlijk wisten we het al voordat de sollicitatieprocedure überhaupt was gestart. Minister Donner gaat vanaf januari de regering waar hij nu nog deel van uitmaakt van ‘onafhankelijk’ advies voorzien. Ook gaat hij zich als vice-voorzitter van de Raad van State uitspreken over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van wetsvoorstellen. Wetsvoorstellen die voor een groot deel door hemzelf of door zijn huidige collega’s zijn ingediend.
 

De manier waarop je een baan weet te bemachtigen is relevant. Heb je gelogen op de CV? Heb je de sollicitatieprocedure gemanipuleerd of was er sprake van vriendjespolitiek? Dan zal het een grote uitdaging zijn om collega’s en de buitenwereld te overtuigen van het feit dat jij daadwerkelijk de meest geschikte persoon bent om de vacante positie te vullen.
 

En dit is meteen het eerste probleem met de benoeming van Donner. Normaalgesproken is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de benoemingsprocedure van de vice-voorzitter van de Raad van State. Maar dit keer werd minister Opstelten met deze taak belast. De reden zou zijn dat hij het enige lid van de regering is die, gezien zijn leeftijd, niet zelf voor de positie in aanmerking komt. Blijkbaar is deze vacature populair onder leden van de huidige regering. Of zijn leeftijd ook iets te maken heeft met het feit dat het zo lang heeft geduurd voordat de vacature in de Staatscourant werd gepubliceerd is niet bekend. Feit is wel dat op het moment dat de sollicitatieprocedure officieel werd gestart in kranten en op televisie consensus bestond over het feit dat Donner deze positie zou gaan vervullen.
 

De functieomschrijving die uiteindelijk in de Staatscourant verscheen is nogal summier. Er wordt eigenlijk maar één echte eis in gesteld. Onafhankelijkheid. De primaire taak van de Raad van State is het zelfstandig geven van onafhankelijk advies, aan regering en Tweede Kamer. Dat het essentieel is dat nieuwe wetsvoorstellen op kwaliteit en uitvoerbaarheid worden getoetst door mensen die niet verblind worden door partijpolitieke of coalitiebelangen, mag duidelijk zijn. En Donner wordt nu eindverantwoordelijk voor advies over controversiële wetsvoorstellen die onder zijn ministerschap zijn voorgesteld.
De enige manier waarop advies van de Raad van State zin heeft, is wanneer er op de onafhankelijkheid van het college vertrouwd kan worden. De benoeming van Donner is dus niet alleen op een onwenselijke manier gebeurt, het ondermijnt ook nog eens het vermogen van de Raad van State om haar taak uit te voeren.
 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de inhoudelijke kwaliteiten die minister Donner al dan niet geschikt maken voor zijn nieuwe functie! Een man die op de dag van de persvrijheid voorstelt om de Wet openbaarheid van bestuur in te perken omdat het in zijn ogen een onwenselijke vorm van staatssteun voor de pers is, toont aan onze democratische verworvenheden niet op waarde te kunnen schatten. Iemand die vindt dat de Oekaze Kok, die stelt dat ambtenaren niet met Kamerleden of journalisten mogen praten, streng gehandhaafd moet worden beschikt over een regentenmentaliteit die weinig goeds doet vermoeden. Daarnaast is uitgebreid bericht over het feit dat veel huidige leden van de Raad van State grote problemen hebben met de benoeming van Donner. Of zij nog met plezier naar hun werk gaan onder zijn leiderschap heeft dus ook geen rol gespeeld.
 

Kortom: een op het eerste gezicht niet geschikte kandidaat is via een zeer discutabele weg op een van de belangrijkste adviseursfuncties binnen de overheid terechtgekomen. Maar verder gaat het prima met de Nederlandse rechtstaat.
 

Naar aanleiding van de benoeming van minister Donner tot vicevoorzitter van de Raad van State zullen de Jonge Democraten vanmiddag met de slogan ‘Donner keurt zijn eigen Döner’ op ludieke wijze actievoeren op het Plein in Den Haag.”

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (13)