4.444
85

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Dit is de deal: wie boer wil blijven, blijft boer. Gegarandeerd

Er is een landbouwtransitie nodig, minstens zo ingrijpend als die op het gebied van energie.

Dit is een tijdperk van deals. Zo moet er ook een deal tot stand komen met de boeren.

De extremisten van de Farmers Defence Force zijn evenwel bezig om bij de hele landbouwsector de ruiten in te gooien. Het is een fout van de andere boerenorganisaties dat zij deze kwaadaardige hindermacht niet aan de kant zetten. Hierdoor komt een deal niet dichterbij.

Hoe zou die eruit moeten zien? De overheid moet een allesoverheersende, op schrift gestelde, met dure eden en dwangsommen bezworen garantie bieden: als gevolg van de komende hervormingen zal geen boer de landbouw hoeven te verlaten. Na afloop van het proces zijn alle boeren die dat willen, nog steeds boer.

Op het moment is het tegendeel het geval. In 2018 moesten zes boerenbedrijven per dag de strijd opgeven. Dat komt omdat de huidige vorm van bio-industrie schaalvergroting vereist. Anders worden er op den duur rode cijfers geschreven. Dan komt de noodlottige dag dat je aan de buurman moet verkopen en die zal zich daarvoor waarschijnlijk nog dieper bij de RABO in de schuld moeten steken om een en ander te financieren.

Dat is de realiteit van het huidige agrarische model. Die trekkers gaan op toer voor het faillissement van de bestuurders zelf.

Er is dus een landbouwtransitie nodig, minstens zo ingrijpend als die op het gebied van energie. Om als bedrijf te overleven zullen de meeste boeren bedrijfsmatig een andere weg op moeten gaan.

Dat kunnen ze niet betalen. Ze zijn met gouden koorden aan de bank gebonden. Daarom zijn ze gedwongen door te gaan met een bedrijfsvoering, die uiteindelijk alleen maar uitstel van executie biedt.

Dit betekent dat de hervorming van de landbouw de belastingbetaler vele miljarden zal kosten. De beloning is een agrarische sector die niet langer zichzelf en het milieu vernietigt. Tenslotte betalen we nu al een hoge prijs voor het huidige boerenbedrijf. Alleen worden de kosten aan andere posten toegerekend zodat ze niet opvallen.

Boeren die geen toekomst voor zichzelf zien, worden natuurlijk geholpen om hun bedrijf te sluiten. Als ze geen opvolger hebben, idem dito maar dat probleem zou wel eens opgelost kunnen zijn, als ze een bedrijf nieuwe stijl in de aanbieding hebben, dat het stadium van de bio-industrie overstegen is. Alle anderen kunnen doorgaan. Dat is immers een spijkerharde garantie. Niet op de oude manier en in een aantal gevallen niet op dezelfde plek maar ergens anders. Het zal zeker ook voor gaan komen dat veetelers overgaan op akkerbouw of vormen van gemengd bedrijf waarbij zij een deel van hun voer zelf verbouwen.

Als stoppende boeren met hun afkoopsom een agrarisch bedrijf in het buitenland willen beginnen van welke aard dan ook, moeten we daar niet moeilijk over doen. Je kunt niet alles in een keer hebben.

Wij leven in een onveilige wereld. Er hoeft niet zoveel te gebeuren of de voedselzekerheid van een land als het onze met zo’n enorme voedselimport komt in gevaar. Daarom dient de overheid er voor te zorgen dat Nederland zichzelf altijd kan voeden op basis van wat in het binnenland wordt geoogst en gefokt. Alleen op die gronden worden boeren gesubsidieerd. Wie boer wil blijven, kan blijven. Verder gaat alles op de schop.

Dat is de deal.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (85)