1.408
57

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Dit is een poging om grenzen te stellen aan het vrije debat

UPDATE: Niemand moet zich laten intimideren als in de verte de sprinkhanen twitteren. Zo'n zwerm raakt altijd uitgewoed

De Wereld Draait Door zeurt nu al voor de tweede avond over dat godvergeten huwelijk. Mede daarom ik wil het niet hebben over Kate en William, maar over meneer Z.

Meneer Z. was in ons stamcafé van veertig jaar terug een geliefde gast. Hij had voor iedereen een vriendelijk woord. Hij zat vol met leuke verhalen over vroeger en het leven in de jaren dertig. Een heel enkele keer mengde hij daar een ervaringkje door uit de Oekraïne of De Krim. Hij vertelde ook hoe prachtig vanuit de verte de Kaukasus was, hoe ongelooflijk prachtig. Soms legde hij tevreden de krant neer en maakte een opmerking zoals: “De Europese eenheid! Die wilde Hitler ook maar hij was te vroeg”. Meneer Z was een voorstander van de Europese Economische Gemeenschap, zoals de EU toen nog heette, ook al was het een bleke afspiegeling van die eerste grote poging waar ook hijzelf zijn beste krachten aan had gegeven. Meneer Z. – wisten wij allemaal – was lid geweest van het NSKK, het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. Met zijn vrachtwagen had hij het Oostfront bevoorraad en daarvoor dan ook na de bevrijding geboet.

Meneer toonde IN ZIJN DENKBEELDEN grote overeenkomsten met Adolf Hitler en dat is tot de dag van zijn dood zo gebleven. Hij heeft het altijd jammer gevonden dat zijn idealen zo teloor moesten gaan. Toch beschouwden we meneer Z. niet als een massamoordenaar. We waren er zelfs innerlijk van overtuigd dat hij nooit een vlieg kwaad had gedaan ook niet toen hij met een vrachtwagen munitie door de Russische steppe roste. Wij vonden zijn denkbeelden verkeerd, niet zijn persoonlijkheid.

Als nu iemand overeenkomsten aantreft tussen de denkbeelden van Hero Brinkman en Benito Mussoloni, of die van Raymond de Roon en admiraal Horty, dan wel die van Geert Wilders en Adolf Hitler, dan impliceert dit net zo min dat hij daarbij aan oorlogsmisdaden denkt of massamoord. Alleen dat er overeenkomsten zijn in ideologie. Daar kun je dan over discussiëren. Bijvoorbeeld door de verschillen te laten zien tussen jouw denkwijze en die van de Führer.

Maar zo gaat het niet. Je wordt onmiddellijk stijf gescholden. Van alle kanten worden pogingen ondernomen om je kalt te stellen. Je mailbox loopt vol en als je bijbels bent moet je denken aan Spreuken 30:27 “De sprinkhanen – een koning hebben ze niet – maar ze rukken in slagorde op”. Het hoort niet om vergelijkingen met Hitler te trekken”, klinkt het, “Het mág niet. Het is demoniseren. Als je iemand tot fascist verklaart, weiger je met hem te discussiëren. Het is wat wij met de koran doen die we vrijelijk vergelijken met Mein Kampf, maar het is niet wat ons mag overkomen. Wilders zelf twittert: “Vara en voormalig Groen-Links voorzitter spannen de zieke kroon met walglijke Hitler-vergelijking. Kogel van links?”. Hij ziet in het vergelijken van denkbeelden zelfs een oproep tot moord.

Dit is geen polemiseren. Dit is een poging om grenzen te stellen aan de vrije ruimte in het debat. De slagorde uit de bijbel probeert een nieuwe norm af te dwingen: wie op ons onwelgevallige wijze vergelijkingen maakt met het verleden, die overschreeuwen we, die maken we tot keeper van de tegenpartij in een agressief stadion. Wie dit door ons verboden terrein betreedt, die zal het bezuren. Dan weet je dat we je straks zullen behandelen als iemand die oproept tot moord.

Daarom moet niemand zich laten intimideren als  in de verte de sprinkhanen twitteren. Zo’n zwerm raakt altijd uitgewoed.

Update vrijdag 29 april

En daar levert Sylvain Ephimenco, columnist bij Trouw, nieuw bewijsmateriaal voor de stelling: in zijn laatste bijdrage vraagt hij Thomas von der Dunk consequent te zijn en op te roepen tot een aanslag op het leven van Wilders.

Dat is dus wat je overkomt als je een rustig en beredeneerd betoog neerzet waarin je zekere parallellen aantreft tussen heden en verleden. Je wordt meteen met moord geassocieerd. Met wie zullen wij Ephimenco eens vergelijken?

Vooruit, laten we eens wat verder teruggaan: Henri Rochefort, andere tijden zelfde soort geestelijke ontwikkeling. Eilieve: hier is zijn portret en hier zijn krant.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (57)