3.269
69

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Dit is wat Merkel moet doen

De EU moet niet proberen de vluchtelingenproblematiek in zijn eentje op te lossen

De toestanden rond de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten zijn mensonterend. Daar moeten de Europese regeringen in gezamenlijk verband praktische oplossingen voor vinden. Het is immers een kerngedachte achter de Europese Unie dat je elkaar in nood helpt. Het is geen mooi-weer Unie. Je hebt de lusten en de lasten.

Voor de Syriërs betekent dat: Je kunt wel ‘Germany, Germany’ scanderen maar dat wil dan niet zeggen, dat je daar een verbljfstitel  krijgt. Zij moeten leren Europees te denken. In de jaren veertig en vijftig zaten er miljoenen mensen in opvangkampen voor displaced persons die daar maar mondjesmaat uitkwamen als zij voor zichzelf een plek hadden geregeld om zelfstandig te kunnen bestaan. Dat duurde vaak jaren. Het probleem met bureaucratieën is dat ze zelden leren van het verleden. Een jaar of zeventig geleden waren in Europa miljoenen mensen op drift. Veel en veel meer dan tegenwoordig. Die zijn voor het grootste deel terecht gekomen. Dit alles in een arm half platgegooid continent zonder computers. Het duurde wel een jaar of tien.

Toch zal Europa in zijn eentje niet in staat zijn om de gevolgen van de vluchtelingenstromen uit het Midden-Oosten op een behoorlijke manier te reguleren. Dat is ook niet de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Europese Unie. Er zijn veel meer landen die de rechtstreekse invloed ondergaan van de grote burgeroorlogen in het Midden-Oosten: de overige Arabische staten, Turkije, Rusland en aanpalende republieken, Iran, India Pakistan.

Daarom zou mevrouw Merkel het initiatief moeten nemen tot een grote internationale conferentie waarvoor in ieder geval Rusland, Iran, India en de lidstaten van de Arabische Liga worden uitgenodigd: thema praktische oplossingen rond de vluchtelingenproblematiek.

Op welke wijze kunnen landen helpen bij het lenigen van de nood? In hoeverre hebben landen die dat nu al op grote schaal doen zoals Turkije, Jordanië en Libanon daarbij steun nodig, in stoffelijke of geldelijke zin? Kunnen wij een gezamenlijke database voor die vluchtelingen opzetten met een bijbehorend ID? Is het mogelijk in de opvangkampen in het Midden-Oosten zelf economische activiteiten te organiseren? Laat de verdeelsleutel van Europa zich uitbreiden tot de overige landen in het Midden-Oosten, India en Rusland?

Eens kijken wie er op zo’n uitnodiging ingaan en met wie je afspraken kunt maken. Van te voren vaststellen dat welke schuldvraag dan ook en welk verwijt dan ook niet aan de orde zijn.

Ik zal wel weer naïef wezen.

Lees dit artikel van de BBC over de vluchtelingenstromen van na de Tweede Wereldoorlog.

Beluister dit opiniestuk hier.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (69)