1.995
25

Socioloog, schrijver

Mohammed Benzakour is socioloog, schrijver, imker. Hij schreef het bekroonde boek "Yemma", over zijn Marokkaanse moeder in een Hollands verpleeghuis.

Dit prachtige land

‘We gaan dit prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders’

Boomkikker, geelbuikvuurpad, hazelmuis, roerdomp, zeggekorfslak, bruin dikkopje, ijsvogelvlinder, guldenroede, ruwe dravik, vuurvlinder, iepenpage, karwij, pijlscheefkelk, tweekleurig hooibeestje, priemvetmuur, eironde leeuwenbek, rapunzelklokje, veldparelmoervlinder, soldaatje, schubzegge, glasgrondel, franjegentiaan, muurhagedis, riempjes, zandhagedis, gladde slang, rijstgras, knoflookpad, rood bosvogeltje, rozenkransje, vuursalamander, ruige leeuwentand, heikikker,

Franse silene, wilde kat, boommarter, ingekorven vleermuis, geel zonneroosje, klein hoefijzerneus, draaihals, gekield sterrenroos, geplooide vrouwenmantel, duinpieper, dwergmeeuw, heelbeen, grote leeuwenklauw, grauwe kiekendief, gevlekt biggenkruid, kemphaan, agrimonie, graskers, klapekster, korhoen, kuifleeuwerik, ortolaan, velduil, woudaap, groenknolorchis, boshommel, bremraap, moerasbasterdwederik, grote centaurie, liggende raket, stinkende ganzenvoet, harlekijn, harige ratelaar, melkviooltje, gouden kegelbij, hennepvreter, huttentut, rimpelsnuit, rode maskerbij, kalkwalstro, kalketrip, nachtkoekoeksbloem, tormentilzandbij, kattendoorn, witte rouwbij, krabbenscheer, heksenkruid, Spaanse ruiter, zandblauwtjesglansbij, oosterse morgenster, kattenstaart, onderaardse klaver, kleverige reigersbek, knikbloem, oorsilene, getijdeslak, kluwenklokje, grootmondpluimdrager, tripmadam, clausilia, grofgestreepte glimslak, vals muizenoor, knolvossenstaart, gevlekte witsnuitlibel, noordse winterjuffer, knotszegge, groene glazenmaker, kruipend moerasscherm, duifkruid, boerenkers, glassnijder, draadgentiaan, laksteeltje, kuifvleugeltjesbloem, vuursalamander, knoflookpad, vroedmeesterpad, drijvende egelskop, vleeskleurig mozaïektruffel, waterlepeltje, vroeg ereprijs, driekantig bies, werkhoutgeweizwam, slank knotsje, parnassia, akkerboterbloem, beklierde ogentroost, berendruif, berghertshooi, betonie, blauw guichelheil, bonte paardenstaart, bolderik, brave hendrik, breed wollegras, christoffelkruid, dennenwolfsklauw.

Deze en nog een berg flora- & faunasoorten bestaan dankzij dit Kabinet straks niet meer.

‘We gaan dit prachtige land weer teruggeven aan de Nederlanders’ zei Rutte op de verkiezingsavond van 2 maart. Diens staatssecretaris van Natuur, een Godlievend heerschap genaamd Bleker, kent de betekenis van ‘prachtig’.


Laatste publicatie van Mohammed Benzakour

  • De ogen van Fadil

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (25)