3.061
86

Expert etnische diversiteit

George Arakel is expert op het gebied van etnische diversiteit en beeldvorming. Hij is de oprichter en hoofdredacteur van voorbeeld-allochtoon.nl, columnist, organisator van EVI Shares, ondernemer, schrijver, spreker en uitgever. Hij schrijft momenteel zijn eigen eerste boek over etnische diversiteit en hokjesdenken en geeft hij verscheidene lezingen.

In 2013 werd George opgenomen in een door het ministerie gemaakte boek als 1 van de 12 allochtone succesverhalen in Nederland, werd hij vorig jaar opgenomen in de Kleurrijke lijst als 1 van de 101 invloedrijkste allochtonen van Nederland en is hij dit jaar spreker bij TEDx.

Het diversiteitsvoorstel van de UvA deugt wél

Stel je eens voor dat we institutionele oplossingen bedenken voor een institutioneel probleem

De commissie van de UvA kwam met enkele voorstellen om diversiteit binnen de universiteit op alle lagen te bevorderen en systematische uitsluiting van allochtonen tegen te gaan. Harde, doch noodzakelijke maatregelen. 

cc-foto: Thomas Hawk
cc-foto: Thomas Hawk

Het voorstel werd geschreven door de zwarte vrouwelijke professor dr. Gloria Wekker die de leiding heeft over het wetenschappelijk onderzoek. En dan kwam gisteren een witte man die de hoogste standaard van privileges in dit land geniet even vertellen hoe fout en slecht het voorstel wel niet zou zijn en las de les voor. Volgens Gert Jan Geling die dat stuk schreef zou het hele voorstel van tafel geveegd moeten worden. Want stel je eens voor dat we institutionele oplossingen bedenken voor een institutioneel probleem. Want ja, er is een institutioneel probleem waar jaren over gepraat wordt. Anders was er geen oplossing nodig geweest.

In het stuk is te lezen hoe de schrijver struikelt over het ‘diversiteitsquotum’ dat in het voorstel wordt aangedragen. Dat mag niet, volgens de schrijver. Dan vraag ik mij af, waarom niet? Waar is dat ‘niet mogen’ op gebaseerd? Wetenschappelijk onderzoek? Praktijkvoorbeelden? Niets wordt genoemd wat het standpunt zou kunnen onderbouwen. Echter zijn er wel praktijkvoorbeelden die bewijzen dat het wel degelijk zin heeft om een quotum in te stellen. Want als je niet weet waar je naartoe wilt, kun je nergens naartoe. Neem nou het vrouwenquotum. Heeft prima gewerkt en doet het nog steeds. Er zijn ook tal van bedrijven die een quotum voor etnische diversiteit hebben ingesteld en die bewijzen dat het werkt omdat de resultaten erg positief zijn. Er is zelfs een maatschappelijk akkoord getekend tussen een tal van multinationals om een quotum te stellen en dat samen na te streven. Omdat het werkt.

Het volgende waar de schrijver van het stuk over struikelt is het invoeren van het verplichte vak ‘diversiteit’. Ook dat mag niet volgens de schrijver en ook daar is geen enkele onderbouwing voor te vinden. Want stel je voor dat je een samenleving die te weinig over elkaar weet maar toch samen moet leven over elkaar onderwijst om onwetendheid en vooroordelen weg te nemen. Een vak over de samenleving en over elkaar vindt de schrijver geen onderwijs. Leren over culturen, racisme, vooroordelen, discriminatie, religies et cetera vindt de schrijver geen onderwijs. Want stel je voor dat de samenleving ineens over elkaar leert en elkaar leert begrijpen…. Dat kan toch niet?

Tot slot vindt schrijver het implementeren van diversiteit op alle lagen van de universiteit geen academische vrijheid, openheid, blokkeert het kritisch denken en allemaal dat soort termen. Tja, maar kritisch en open eens reflecteren op de huidige situatie dat het daar te wit is, in alle openheid dat toegeven en anderen de vrijheid geven om er onderdeel van te zijn… Stel je eens voor…. 

Ik vind het een goed en mooi teken dat witte mannen die Gert Jan heten zich betrokken voelen bij het onderwerp en zich daarin willen mengen. Voor een betere samenleving. Alleen word ik er dagelijks wel een paar keer mee geconfronteerd dat witte mannen niet voelen waar ze het over hebben maar enkel denken. En hun denkkader en beoordeling is vanuit een wereld die volledige privileges geniet. Als je een probleem niet voelt, niet ervaart, er geen last van hebt, dan kun je het ook niet oplossen. 

Daarom wil ik zeggen: beste Gert Jan, beste historicus, hou het voortaan gewoon op geschiedenis, waar jij expert in bent. Laat de rest maar over aan andere experts en ervaringsdeskundigen. Als iedereen dat doet waar die goed in is, dan komen we met z’n allen samen veel beter vooruit. Want het voorstel deugt wel degelijk.

Geef een reactie

Laatste reacties (86)