Laatste update 10:25
18.918
71

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Domme boeren

'Geurts kanaliseerde de woede van de boeren en lulde hen daarmee effectief naar huis'

Daar zaten ze dan bij Pauw, een stel boeren en boerinnen die heel de dag met hun trekkers Den Haag op stelten hadden gezet. De hele dag lol gehad, zo bleek uit hun gelaatsuitdrukking, maar al gauw ging het verongelijkte de boventoon voeren. Ze werden altijd weggezet als de kwaaie pier. Niemand hield van hen. Zij zorgden voor het eten van de stedelingen die het – aldus Agnes van Boer zoekt Vrouw – in hun kantoorflats slechter hadden dan de koeien bij haar in de stal. Ze werden gek van de regelgeving. Hun lucht was mede door de ammoniakwassers in de stallen schoner dan in de stad waar alle kinderen met astma rondliepen. Ze lieten zich niet meer wegzetten.

Screenshot: Jaco Geurts bij Pauw

Kampioen
In hun midden troonde een glunderende Jaco Geurts, kamerlid voor het CDA, die stevig de trom roerde. Hij maakte de boerse woede tot de zijne. Hij sloot zich aan bij de agrariërs aan tafel. Hij was hun kampioen en hij ging vreselijk te keer tegen iedereen die de boeren wilde genaken zoals kamerleden die het hebben over halvering van de veestapel. Dat maakte hij niet mee. Jaco Geurts van het CDA.

Jaco Geurts van de partij die medeverantwoordelijk is voor zowat alle regelgeving die de boeren naar eigen zeggen zo in hun bewegingsvrijheid beperkt. Toen er protest rees tegen de import van vlees uit Brazilië, wist Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren te melden dat het CDA altijd had geijverd vóór de handelsakkoorden die deze import mogelijk maken. Haar partij was er juist altijd tegen geweest. Dat werd bijna weggehoond. De boeren hadden liever Jaco Geurts. Het ‘track record’ en het stemgedrag van het CDA deden er voor hen niet toe.

Boederijensterven
In 2000 telde Nederland nog 97.000 boerderijen. Nu zijn er nog maar 54000 van overgebleven. En het einde is niet in zicht. Volgens het CBS zitten 15000 boeren van 55 jaar en ouder zonder opvolger. Het grote boerderijensterven is al decennia gaande en het zal in de toekomst worden voortgezet: schaalvergroting en steeds kleinere marges zijn daar verantwoordelijk voor, zo schrijft minister Carola Schouten zélf in haar visie (pdf). Daarom kiest zij voorzichtig voor een overstap naar kringlooplandbouw. Anders blijven er straks in heel het land een paar duizend volstrekt geïndustrialiseerde landbouwbedrijven over en staan de meeste demonstrerende boeren en in ieder geval hun kinderen aan de kant.

Maar Jaco Geurts werd bij Pauw bijkans op het schild geheven. Alsof van hem de redding kwam.

Wat er gebeurde, was het volgende: Geurts kanaliseerde de woede van de boeren en lulde ze daarmee effectief naar huis. Ik dacht: ¨Domme boeren (en boerinnen)!¨ Waarom laten jullie je steeds weer bij de neus nemen?


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (71)