675
1

Docent en publicist

Pascal Cuijpers is docent beeldende vorming en faalangstreductietrainer op een middelbare school. Daarnaast is hij publicist en auteur. Hij schrijft columns en opiniestukken over onderwijs en de maatschappij voor o.a. dagblad De Limburger, de Nationale Onderwijsgids en Joop. Tevens verschijnen zijn artikelen regelmatig in diverse landelijke dagbladen en onderwijsmagazines. Van zijn hand verschenen eerder de educatieve scheurbundel '200 Dagen School & Scheuren!' en de onderwijsbundels 'Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken' en 'Leraren zijn net echte mensen'. In september 2020 verscheen zijn nieuwe boek 'Woordenwisseling', waarin hij correspondeert en in gesprek gaat met 24 BN'ers over onderwijs, carrières, passies en het leven.

Doneren draait niet alleen om geld

Over de beleving en de verschillende manieren van doneren en bijdragen in de strijd tegen kanker

Tijdens het laatste lesuur van de week had ik een bijzonder gesprek met Luuk. Hij viel echter op door zijn kapsel, dat hem onderscheidde van de grote, gemene deler aan jongenskapsels op school, waarbij de haartrend in de vorm van ‘opgeschoren opzij en lang bovenop’ hoogtij viert. Nu hij aan het bureau voor me stond om iets te vragen over de opdracht, viel me de lengte van zijn haren pas goed op. ‘Ik ga ze nog langer laten groeien,’ meldde hij met vastberaden stem. ‘Over een tijdje wil ik ze doneren om er pruiken van te laten maken, voor mensen met kanker.’

Ik was verrast. Een antwoord als dit had ik niet zien aankomen. Deze puber, van nog geen veertien jaar oud, deelde een prachtig statement met mij, waarmee hij zijn persoonlijke betrokkenheid aan het adres van mensen met kanker toonde. Ik vond het een gebaar om in te lijsten. 

Ondertussen zijn hooggeleerden inmiddels goed op weg in de strijd tegen doodsoorzaak nummer 1. Maar dat de weg naar een kankervrij leven nu nog een utopie lijkt te zijn, blijkt helaas ook uit jaren van onderzoek. Tabellen laten zien dat vanaf 1990 het aantal gevallen van kanker stevig zijn toegenomen, met een lichte stabilisatie vanaf 2013, toen er bij zo’n 101.500 mensen in ons land een vorm van kanker werd geconstateerd. Voorzichtige prognoses geven daarnaast aan dat het aantal nieuwe gevallen van kanker elk jaar bij mannen met twee procent en bij vrouwen met een procent zal toenemen tot aan 2040. De vergrijzing en het ouder worden van de mensen spelen hierbij onder andere een rol.

Om ons te kunnen wapenen tegen deze onvoorspelbare ziekte, is er uiteraard veel geld nodig voor onderzoek om tot het ultieme middel te komen dat in de toekomst korte metten zal gaan maken met deze killercellen. Jaarlijks worden op allerhande manieren grote bedragen bij elkaar verzameld om verdere doeltreffende onderzoeken mogelijk te maken. Elke donatie doet ertoe. Toch is dat niet het enige.

Het is tevens van belang dat de bewustwording blijft bestaan. Dit kan in de vorm van voorlichting (scholen), het opzetten van (landelijke) acties of het maken van reclame. Vaak wordt er hierbij neerbuigend gesproken over bijvoorbeeld de actie met de roze lintjes, in de strijd tegen borstkanker. Toch geldt ook hierbij dat negatieve aandacht genereren ook een vorm van het stimuleren van bewustwording kan zijn voor de zogenaamde “buitenwereld”. Men wordt aan het denken gezet, het geeft een impuls en mensen kunnen hierdoor eerder worden aangezet om actief te gaan collecteren of te doneren.

Het is hierbij van belang om niemand in een bepaalde rol te dwingen. Iedereen “beleeft” op zijn eigen manier. Dat er echter zoveel betrokkenheid, creativiteit en empathie rondom het zoeken naar bestrijding en erkenning bestaat, is een prachtig gegeven. Dat deze bewustwording en inleving niet aan leeftijd, geslacht of sociale rang onderheven is, maakte Luuk me onlangs duidelijk tijdens de tekenles. 

Het probleem definitief oplossen is op dit moment helaas nog voor niemand weggelegd. Een mogelijke oplossing bieden wel. Dit kan in de vorm van het dragen van een strikje, collecteren, voorlichting geven, een donatie in euro’s, hulp te bieden of door een voorbeeld te zijn. Net als Luuk. 

cc-beeld: Aine


Laatste publicatie van PascalCuijpers

  • Woordenwisseling

    Correspondentie met 24 BN'ers

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reactie