1.497
68

Kamerlid PvdA

Roelof van Laar is directeur van stichting Stop Kindermisbruik, die strijdt tegen kinderprostitutie. Hij is woordvoerder Wonen van de PvdA in de Leidse Gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 was hij woordvoerder werk en inkomen. Voor de komende verkiezingen staat Van Laar op plaats 43 van PvdA kandidatenlijst

Donner sloopt de huurmarkt

Wie verhuist er immers nog als een iets grotere woning meteen twee keer zo duur is?

Minister Donner komt met een plan waar hij zelf eerder niet enthousiast over was: in een kwart van de Nederlandse regio’s mogen de huren van dure huurwoningen ruim 120 euro per maand omhoog, van alle andere woningen ruim 70 euro per maand. Zittende huurders worden ontzien. Door deze maatregel zal de woningnood onder de Nederlanders met de laagste inkomens verder toenemen.

De huur van een woning wordt bepaald door het aantal WWS-punten dat een woning heeft. De oppervlakte en voorzieningen van een woning hebben invloed op het aantal punten dat een woning krijgt. De minister stelt nu voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 2.900 per vierkante meter maximaal 25 extra punten te geven. Hierdoor kan de huur met € 120 per maand worden verhoogd. Dit wil de minister toestaan in de tien regio’s met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde.

Deze huurverhoging leidt er in veel gevallen toe dat de betrokken woningen geen sociale huurwoning meer zijn, maar vrij verhuurd mogen worden. Hierdoor neemt het aantal sociale huurwoningen af en de woningnood onder mensen met een inkomen onder de € 30.000 toe. Zij zullen straks nauwelijks nog betaalbare huurwoningen kunnen vinden.

Vrijheid

Sociale huurwoningen zullen zeldzaam worden in de binnensteden van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Leiden. De prijs per vierkante meter is daar immers het hoogst. Ook kleine woningen zullen al snel in deze categorie vallen. Een woning van 50 vierkante meter met een waarde van € 145.000 euro is snel gevonden. Zeker de nieuwere kleine huurwoningen zullen niet lang sociale huurwoning blijven als de corporaties gebruik gaan maken van deze nieuwe verworven vrijheid in de huurbepaling.

Erger

Het ergste is dat het aantal punten van alle andere woningen met 15 punten verhoogd mag worden. Hierdoor vallen niet alleen dure huurwoningen onder deze maatregel, maar ook de goedkope. Het gat tussen de huren van woningen waar mensen al een paar jaar in wonen en vrijkomende woningen is al groot. Dat wordt door deze maatregel alleen maar erger. Hierdoor gaat de woningmarkt steeds meer op slot. Wie verhuist er immers nog als een iets grotere woning meteen twee keer zo duur is? Starters met weinig inkomen zullen steeds langer moeten wachten op een betaalbare woning.

Tweede Kamer

Donner stelde eerder nog dat het kiezen van regio’s zijn voorkeur niet had. Dit zou bijvoorbeeld tot oneerlijke grenseffecten leiden. Dat zien we in de keuze nu ook terug. Dat de gemeente Leiden wel en buurgemeente Wassenaar niet onder dit besluit valt is niet uit te leggen. De gemiddelde WOZ-waarde is in Wassenaar immers heel wat hoger. Gemeentes die samen een regionale woningmarkt vormen vallen ook niet altijd binnen dezelfde regio’s van Donner. 

Kortom, Tweede Kamer, houd ook dit besluit tegen!

Geef een reactie

Laatste reacties (68)