Laatste update 14:07
4.540
67

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Double Dutch talk, oftewel: hoe je 10 jaar lang je burgers om de tuin leidt

De rechtsstaat beschermt de burger tegen de almachtige overheid, zei onze premier. Maar wie beschermt de burger tegen de almacht van het kapitaal? Mark Rutte en de VVD in ieder geval niet

Uit verschillende bronnen haalde ik het volgende:

  • In Amerika hebben de CEO’s hun grote woorden over de overgang van een shareholders society naar een stakeholders society, afgaande op hun verantwoordingen in de jaarrekeningen, voor 90% niet waargemaakt.
  • Een groot gedeelte van de corona-staatshulp aan bedrijven is naar inkoop eigen aandelen gegaan, goed voor de beloning CEO’s en de aandeelhouderswaarde.

En tijdens de algemene beschouwingen bleek dat de structurele verlaging van de dividendbelasting wordt vervangen door een investeringsfonds voor het bedrijfsleven van dezelfde omvang namelijk 2 miljard, structureel. Dat is een bijkans perfide actie, daar ook deze rekening bij de burger wordt neergelegd. Hoe kan het dat het bedrijfsleven hiermee wegkomt?

Rutte
cc-foto: Roel Wijnants

Nog niet zo lang geleden was iedere uitgave aan de burger of voor versterking van de overheid waardoor het tekort op zou lopen een taboe, om niet te spreken van heiligschennis van verantwoord financieel bestuur. Ligt dat heel anders nu de gelden naar bedrijven gaan? Natuurlijk een van de redenen waarom geld zo goedkoop is, is omdat het over de plinten klotst bij de bedrijven en rijke particulieren en banken, maar vaak wel buiten het zicht van de fiscus. De bezuinigingen en winstexplosie van bedrijven hebben deze matrix-wereld geschapen waarin het opgepotte geld een bestemming zoekt. De burger lijkt steeds meer een horige van het bedrijfsleven te worden.

De grote woorden van Rutte tijdens de algemene beschouwingen klinken hol. De rechtsstaat beschermt de burger tegen de almachtige overheid, zei onze premier Mark Rutte, maar wie beschermt de burger tegen de almacht van het kapitaal? Mark Rutte en de VVD in ieder geval niet.

Even een voorbeeld, gewoon de begrotingscijfers uit de krant erbij gepakt.

Hoe groot is de bijdrage vennootschapsbelasting, dus de belasting die bedrijven over hun winst betalen, aan onze begroting? Afgerond 20 miljard, las ik. De Rijksbegroting aan inkomstenkant is in totaal 293 miljard, ruig geschat maakt de vennootschapsbelasting dus maar 7% van de inkomsten van de staat uit. Als we doorgaan met uit de losse pols te rekenen zou dat inhouden dat de belastbare winst bij vennootschappen in Nederland ongeveer tussen de 80 en 100 miljard zou moeten zijn (bij gemiddeld 21% Vennootschapsbelasting). Dat bedrag is bizar weinig.

Misschien is dat omdat de multinationals die 32% van de Nederlandse winst voor hun rekening nemen (cijfers CBS 2018) zich erop beroemen geen belasting in Nederland te betalen. Terwijl ik dacht dat we maar paar multinationals hadden blijken dat er 10.000 te zijn (1.4% van de in totaal 1.75 miljoen bedrijven cijfers CBS 2018).

Maar daar gaat het mij niet om.

Van de Rijksbegroting doorgespit op bijdrage bedrijf of bijdrage burger wordt aan de inkomstenkant maar liefst 77% opgebracht door de burgers en maar 15% door het bedrijfsleven (loonbelasting, omzetbelasting en accijnzen worden immers door de burger betaald) en 8 % kan ik niet duiden.

Er kunnen vast aanmerkingen zijn op mijn berekening en indeling maar het beeld is duidelijk: de burger betaalt de rekening. Afgerond 5x zoveel als de bedrijven. En de burger krijgt nog veel meer op zijn of haar bordje. Ook de nu aangegane schulden door Wopke en Wiebes, en de coronaheffingen moeten door de gewone burger, die in veel gevallen al door zijn spaarcentjes heen is, worden opgebracht.

Eerlijk gezegd snap ik niet waarom het niet mogelijk om in EU verband een coronaheffing op alle speculatieve transacties in te voeren om de coronaschade te dempen, en een Tobin Tax om de transfer naar een schonere wereld te bekostigen? We doen daar echt niemand kwaad mee en verstoren geen economische processen. Het kapitaal maakt toch ook onderdeel uit van onze maatschappij en dient toch ook een bijdrage aan de oplossing van de problemen te leveren. Of is dat links geleuter? Voor mij als denkende burger niet.

Uit voorgaande voorbeelden trek ik de conclusie dat het kapitaal door de regering, lees Rutte, wordt vrijgesteld in plaats gedwongen mee te helpen om de burgermaatschappij uit de moeilijkheden te redden. En dan heb ik het wel over het grootkapitaal niet over een beetje vermogende burger die een paar miljoen heeft. Als we het kapitaal niet disciplineren gaat het van kwaad tot erger. Ook het verzet daartegen zal van kwaad tot erger gaan voorspel ik.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (67)