530
14

Tweede Kamerlid PvdA

Jeroen Recourt is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Recourt studeerde Nederlands Recht en was rechter in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Zijn politieke ambitie is het recht voor iedereen toegankelijk en gelijk maken/houden.


Downloaden mag en blijft mogen

De PvdA zal Teeven nooit steunen als dat het recht op downloaden op wat voor manier dan ook beperkt

De PvdA wil geen downloadverbod. Dat stond al in ons verkiezingsprogramma. Toch is er wat onduidelijkheid ontstaan over ons standpunt. Ik leg graag hieronder uit waar die onduidelijkheid vandaan komt en hoe wij hier nu precies instaan.

Al decennia hebben Nederlanders het recht muziek of film te kopiëren voor eigen gebruik. Vroeger kopieerden we op cassettebandjes of videocassettes, tegenwoordig kopiëren we via internet. Of we streamen onze muziek en films. Van downloaden is steeds vaker geen sprake. De makers worden daarvoor gecompenseerd met de thuiskopieheffing. Die zat oorspronkelijk op die cassettebandjes en videobanden. Vandaag de dag betaal je extra voor apparatuur. De PvdA vindt dat een achterhaald systeem, vandaar dat we zoeken naar een manier om er vanaf te komen.

Om van de thuiskopieheffing af te komen, moet een manier worden gevonden die eerlijke handel in muziek, film en boeken op internet mogelijk maakt. Bij muziek zie je dat dit steeds beter lukt, bij film en boeken nog niet. Die ontwikkeling moet dus verder worden geholpen. Daarbij moet de illegale handel worden aangepakt. Een ebook zonder auteursrechten is nu eenmaal goedkoper dan een ebook waarbij je ook de schrijver een beetje voor zijn werk betaalt.

In de discussie hierover heb ik staatssecretaris Teeven gevraagd een werkbare en van technologische ontwikkelingen onafhankelijke oplossing te vinden om illegale handel tegen te gaan zonder de internet vrijheid van particulieren ook maar iets te beperken. Een downloadverbod is dan ook onbespreekbaar voor de Partij van de Arbeid. De zogenaamde thuiskopie-exceptie, die vrij downloaden voor particulieren mogelijk maak, moet blijven zoals die is. De handel valt niet onder deze regels en kent nu al een verbod.
De discussie is ontstaan omdat ik de staatssecretaris voor het maken van een nieuwe auteurswet deze duidelijke grenzen heb aangeven en de feitelijke invulling van de wet verder aan hem heb gelaten om zo tot een werkbare oplossing te komen. Hierop ontstond een discussie over het downloadverbod. Daarom: Wij steunen geen wetgeving die auteursrechtenorganisaties kunnen gaan misbruiken om toch particuliere downloaders te gaan aanspreken.

Wij willen niet het risico lopen een deur op een kier te zetten die wij helemaal dicht willen houden: internetvrijheid voor iedere burger. Daarom hebben we besloten om een voorstel van Teeven nooit te steunen als dat het recht op downloaden op wat voor manier dan ook beperkt. Wat mag blijft mogen, wat niet mag blijft niet mogen. We steunen hem namelijk wel in zijn streven van de thuiskopieheffing af te komen, maar we verkiezen nog altijd liever het onmogelijke systeem van de thuiskopieheffing dan een beperking van het (in de exceptie neergelegde) recht om te mogen downloaden.

Dus voor alle duidelijkheid: we zijn en blijven tegen een downloadverbod.

Volg Jeroen Recourt ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (14)