3.944
374

Oud-Tweede Kamerlid

Harry van Bommel (1962) was van 1998 tot 2017 lid van de Tweede Kamer
voor de SP. Hij was daar woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken.
Hij was tevens lid van de parlementaire assemblee van de NAVO en de
OVSE. Voorafgaand aan zijn Kamerlidmaatschap was Van Bommel van
1994-1998 gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de stadsdeelraad
Amsterdam-Oost (1990-1994). In 2017 zei hij zijn lidmaatschap van de SP
op uit onvrede over het gebrek aan interne democratie in de partij.

Van Bommel studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam en behaalde eerder een lesbevoegdheid aan de Hogeschool
Windesheim. Hij doceerde enkele jaren Nederlands en Engels aan het
ROC-Amsterdam. Tegenwoordig werkt Van Bommel als strategisch
bestuursadviseur van het college van Burgemeester en Wethouders in
Zwolle. Naast deze functie treedt hij op als internationaal
verkiezingswaarnemer voor de OVSE en als politiek consultant en trainer.

Drones, alles behalve een ‘succes’

Drone-aanvallen zijn vaak illegaal, maken veel burgerdoden en zijn contraproductief in het tegengaan van terrorisme.

Regelmatig verschijnen berichten over ‘succesvolle’ Amerikaanse drone-aanvallen. Wie zich meer verdiept in de drones, merkt dat het allesbehalve een succes is.

Illegaal
De Verenigde Staten richten zich de laatste jaren steeds meer op drone- aanvallen. Deze aanvallen hebben plaats in oorlogsgebieden zoals Afghanistan. Steeds vaker worden ook drones (onbemande vliegtuigjes, red.) ingezet in landen als Pakistan en Jemen, waar helemaal geen oorlog woedt. De toename in het gebruik van de vliegtuigjes is zeer verontrustend. De Verenigde Naties maken zich hier grote zorgen over en zijn een onderzoek gestart. Deze zorgen zijn logisch, want drone-aanvallen zijn vaak illegaal, maken veel burgerdoden en zijn contraproductief in het tegengaan van terrorisme.

Verdacht gedrag?
De inzet van drones is de laatste jaren fors uitgebreid. Het Britse Bureau of Investigative Journalism wijst erop dat de Amerikanen inmiddels zelfs aanvallen uitvoeren op reddingswerkers, die na een eerste aanval de gewonden verzorgen. Ook worden rouwenden bij begrafenissen gebombardeerd. Er worden zelfs groepen mensen aangevallen zonder dat men weet wie zij zijn: ze worden gedood op basis van verdacht gedrag.

Mensenrechtenorganisaties en juristen zijn het erover eens dat dit soort aanvallen, die zonder enige vorm van proces plaatsvinden, illegaal zijn. Nederland is tegenstander van buitenrechtelijke executies, maar zwijgt over de inzet van de drones.

De aanvallen zorgen, anders dan de Verenigde Staten beweren, voor veel burgerdoden. Alleen al in Pakistan zijn volgens het Bureau of Investigative Journalism bij ongeveer 350 aanvallen zo’n drieduizend mensen gedood. Onder hen waren vele honderden burgers en maar liefst 176 kinderen.

Het leven van veel Pakistanen is veranderd in een ware hel. De onbemande vliegtuigen hangen 24 uur per dag in de lucht en zaaien wekelijks dood en verderf. Men leeft continu in grote angst. Hier wordt terrorisme met terrorisme bestreden en is feitelijk sprake van een collectieve straf die in strijd is met de Conventie van Genève.

De situatie in Jemen maakt goed duidelijk dat het Amerikaanse beleid contraproductief is. Toen hier de drone-oorlog in 2009 begon, waren er enkele honderden leden van Al-Qaida in het land. Nu, vele tientallen aanvallen en honderden doden verder, is dit aantal ten minste verdrievoudigd, aldus Jemen-expert Gregory Johnsen.

Rechtsorde
In de Nederlandse Grondwet is vastgelegd dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. De drone-aanvallen staan haaks op deze rechtsorde. Na jaren van stilte is het daarom de hoogste tijd dat Nederland dit grondwetsartikel serieus neemt en in internationaal verband duidelijk stelling neemt tegen de illegale aanvallen. Dat de VN de drone-aanvallen nu onderzoeken, is een extra reden om de huidige stilte te doorbreken.

Dit artikel verscheen eerder in dagblad De Gelderlander 

Geef een reactie

Laatste reacties (374)