6.830
119

fractievoorzitter SP Eerste Kamer

Duivesteijn draait en is niet eerlijk

Als de PvdA zich werkelijk graag had willen onderscheiden van de PVV en tegelijkertijd haar eigen eisen had willen hard maken, dan lagen de kansen voor het oprapen

Wat een schijnheilige uitvlucht: Adri Duivesteijn die zogezegd voor een door de VVD bedachte verhuurdersheffing stemt, omdat tegenstemmen hem in het kamp van de oppositie in de Eerste Kamer zou brengen, met daarin de PVV. Het tegendeel is het geval. Samen met de PVV stemden Duivesteijn en zijn fractie dinsdagnacht immers juist tegen concrete voorstellen vanuit de oppositie die precies bepleitten wat de PvdA zei te willen!

Duivesteijn stelde dinsdag in de Eerste Kamer aanvankelijk als eis, namens de PvdA, dat de opbrengst van de verhuurdersheffing, in totaal 1,7 miljard per jaar, voor een aanzienlijk deel in de sociale volkshuisvesting zou worden teruggeploegd. Dat zou kunnen via een speciaal volkshuisvestingsfonds. Alleen zo zouden rampzalige gevolgen voor huurders, verhuurders en woningbouw kunnen worden voorkomen.

In het debat zei Duivesteijn dat hij niet wilde dramatiseren maar dat de hele woningbouw nu al plat lag. Zonder  nieuwe investeringen zou het allen maar erger worden. Verder eiste hij van minister Blok van Wonen dat de verhuurdersheffing van een structurele belasting in een tijdelijke heffing zou worden omgezet.

Voor beide PvdA-eisen werden vervolgens vanuit de oppositie passende moties ingediend. Die hadden de steun van CDA, SP, GroenLinks, 50plus, PvdD en de Onafhankelijke Senaatsfractie – samen goed voor 27 zetels in de Senaat. Met de 14 PvdA-zetels erbij een ruime meerderheid van 41 stemmen. De PVV stemde tegen beide moties. Net als de PvdA!

Als de PvdA zich werkelijk graag had willen onderscheiden van de PVV in dit debat en tegelijkertijd haar eigen eisen had willen hard maken, dan lagen de kansen voor het oprapen.  Maar daar lag het probleem: wat de PvdA zei te willen, durfde ze,  toen het erop aan kwam, niet door te zetten. Omdat er anders ruzie gekomen was met coalitiegenoot VVD en gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP.

Iedere partij gaat over haar eigen afwegingen. Iedere partij beslist wanneer de rug recht wordt gehouden en wanneer er wordt gebogen. Maar slappe smoesjes verzinnen om je eigen gedrag te verbergen, gaat echt te ver. De hele PvdA, Duivesteijn incluis, heeft toen het er dinsdagnacht op aan kwam, willens en wetens niet gekozen voor het belang van huurders en woningcorporaties, en evenmin voor dat van bouwvakkers en bouwbedrijven. De PvdA heeft partijen die bij de verhuurdersheffing haar bondgenoot hadden kunnen zijn, in de steek gelaten.

Als Duivesteijn met zijn PvdA niet wil optrekken met de PVV is dat zijn goede recht. En als hij als woordvoerder van de PvdA wel wil blaffen  – hij stond op alle voorpagina’s – maar niet durft te bijten, dan mag dat ook. Maar wijzen naar de PVV en verzwijgen dat hij met mijn partij, de SP, en andere fracties samen had kunnen bereiken wat hijzelf zegt te willen, is mensen op een onfatsoenlijke manier voor de gek houden.

Geef een reactie

Laatste reacties (119)