1.697
23

Bondgirl FNV en cao-onderhandelaar

Linda Vermeulen. Werkt bij vakbond FNV. Was voorheen journalist en studeerde Germanistiek. Zet zich in voor eerlijke verschillen. Voor een wereld waarin het normaal is dat producten en arbeid een faire prijs hebben. Dat lijkt heel simpel - en toch is dat iets waar we samen hard voor moeten vechten. Zoals Bertolt Brecht al zei: 'es ist das Einfache, das schwer zu machen ist.'

Durft de gemeente Den Haag aan de winkelmedewerkers te denken?

Mogen winkels in Den Haag op zondag tot 23:00 uur open zijn? De komende tijd wordt duidelijk of de gemeenteraad instemt met dit omstreden plan

Linda Vermeulen sprak onderstaande tekst deze week uit op een vergadering van de Haagse gemeenteraad:

We zijn hier in het huis van de gemeente Den Haag. Medewerkers van de gemeente kunnen gebruikmaken van het generatiepact, waardoor zij op een goede manier tot hun pensioen kunnen blijven werken. Daarnaast hebben zij zeggenschap over hun werktijden en inspraak over wanneer zij een vrije dag willen, of vakantie. Dat is heel mooi.

Winkeltijden
Toespraak Linda Vermeulen

Was dat ook maar zo hier buiten, in de winkelstraat. Ik wil u graag duidelijk maken waarom veel werknemers zo heftig reageren op dit plan om winkels langer open te laten zijn. Want wat gebeurt er achter de schermen van de grote winkels? Veel mensen hebben weinig te zeggen over hun rooster. Zij moeten bijvoorbeeld 50 uur per week beschikbaar zijn, voor 30 uur werk. In privétijd een cursus volgen of de kinderen ophalen van sport, is vaak lastig te plannen, omdat mensen vrijwel altijd beschikbaar moeten zijn om eventueel te werken. Deze enorme flexibiliteit zou je goed kunnen maken door een redelijke beloning. Maar dat gebeurt vaak niet. Ook al zien medewerkers van de grote ketens dat hun bedrijf winst maakt, en horen zij op tv dat de lonen omhoog kunnen…. De Haagse werkers die aan ons parfum en schoenen verkopen, verdienen veelal minimumloon, dus 1.590 euro per maand voor fulltime werk, of een paar tientjes meer. Bruto.

Een winkelmedewerker zei tegen mij: ‘hoe zouden gemeenteraadsleden het vinden als zij, of hun partner op zondagavond tot 7 uur, of tot 8 uur, of tot 9 uur moeten werken? Weten zij wel dat mijn collega’s en ik het zondagmiddag sowieso al heel rustig hebben? Om 5 uur is er bijna niemand meer in de winkel.’ De zondag is een bijzondere dag. Voor veel medewerkers is dit de enige avond waarvan zij zeker weten dat zij vrij zijn. Wat mensen ook zeggen is: ‘hoe kom ik op zondagavond veilig thuis. Er rijdt amper OV.’ Ik sprak met politieagenten. Zoals u deze week ook in het AD kunt lezen, staat hun bezetting onder druk. Wat betekent het voor deze handhavers om ’s avonds nog meer drukte in de winkelstraat te hebben? Heeft het college goed genoeg nagedacht over dit aspect van de openbare orde?

Misschien denken raadsleden nu: ‘laat die vakbondsmevrouw maar afspraken maken met de winkels zelf. Daar gaan wij helemaal niet over.’ Ik begrijp die gedachte. Ik wou dat dat kon. Wat u moet weten is dat raadsleden en ook de wethouders misschien dichter bij de werknemers staat dan veel grote winkeleigenaren. U heeft een grote verantwoordelijkheid. Ga maar na. Want wie pleiten het vurigst voor dit winkeltijdenplan? Dat zijn de grote winkelketens. Hun belangrijkste beslissers zitten vaak ver weg in het buitenland. In Canada. In Engeland. In Zweden. Denkt u dat deze eigenaren van de grote ketens geïnteresseerd zijn in de positie van de kleinere mkb’ers in Den Haag? Denkt u dat de eigenaren van de multinationale ketens geïnteresseerd zijn in duurzaamheid? Denkt u dat zij geïnteresseerd zijn in het welbevinden van de werknemers? Of zou het hen vooral gaan om de eigen concurrentiepositie en de winst voor de aandeelhouders ver weg?

Beste voorzitter. Den Haag wil een aantrekkelijke winkelstad zijn. De winkelmedewerkers willen dat ook. De vraag is: durft de gemeente Den Haag het aan om bij deze ambitie niet alleen te luisteren naar de grote ketens, maar ook de stem van de winkelmedewerkers en de Haagse ondernemers te laten meewegen? Die keuze zou Den Haag pas echt uniek maken.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)