611
57

Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer

Na een studie technische natuurkunde en een carrière bij Greenpeace trad Diederik Samsom in 2003 toe tot de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Halverwege 2012 nam hij het stokje van Job Cohen over en werd hij leider van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en lijsttrekker.

Duurzaam beleid voor duurzame energie

Het Nederlandse energiebeleid zwabbert al 15 jaar.

Elke nieuwe coalitie komt met andere plannen, waardoor er niets terecht komt van duurzaam beleid. De situatie is urgent. Klimaatverandering dreigt onze en zeker volgende generaties voor omvangrijke problemen te plaatsen.

PvdA Samsom Initiatiefnota Duurzaam Energiebeleid
Wereldwijd worden energievoorraden schaarser en de daaruit voortvloeiende hoge energieprijzen zetten onze welvaart op het spel. Daarom bied ik de Kamer vandaag een initiatiefnota aan, waarin ik vijf concrete voorstellen doe om duurzame energie te verwezenlijken.

Deze voorstellen gaan niet in tegen de huidige plannen, maar zijn juist een versterking. Ze vragen geen extra begrotingsgeld en zullen niet bij de eerstvolgende verkiezing in rook opgaan. Dat is wat ik onder een duurzaam beleid versta.

Ten eerste zouden energieleveranciers verplicht moeten worden om tenminste gedeeltelijk duurzame elektriciteit te leveren. Met subsidies alleen redden we het niet om dit voor elkaar te krijgen. Een dergelijke verplichting betekent ook dat men eerder bereid is om in zulke energie te investeren. Afname van groene stroom is immers gegarandeerd.

Ditzelfde geldt voor groen gas. Als we het bijmengen van groen gas in het gasnet verplichten wordt de potentie van groen gas in Nederland eindelijk benut.

Kolencentrales zullen een deel van hun energie moeten halen uit biomassa, zodat deze centrales schoner gaan werken.

Daarnaast kan er met de aanleg van windparken op zee flink bespaard worden, wanneer de landelijke beheerder van het elektriciteitsnet hiervoor verantwoordelijk wordt.

Ten slotte de consument. Burgers die zelfstandig duurzame energie opwekken zouden hierover geen belasting moeten betalen. Belastingvrijstelling voor de duurzame consument dus. Zo vergroot je het draagvlak en stimuleer je burgers tot het nemen van groene initiatieven.

Geef een reactie

Laatste reacties (57)