1.321
70

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Dweper zonder inhoud

 Ja, spreek Wilders vrij

In de Volkskrant staat de tekst van Wilders die hij heeft gericht tot de rechtbank. Het woord van een dweper zonder diepgang. Krampachtig probeert Wilders zich op te werpen als redder des vaderlands. De eenzame strijder. Bijna Don Quichotte.

Wilders meent ‘de Waarheid’ in pacht te hebben. Maar de waarheid bestaat niet. De waarheid is subjectief. Een perceptie van de persoon.

Het verabsoluteren van de waarheid en menen deze in pacht te hebben, was voorheen voorbehouden aan religieuze leiders. De waarheid van God waaraan eenieder onderworpen diende te worden. Zo heeft Wilders zichzelf opgeworpen als de religieuze leider van Nederland. Naarstig roept hij zijn kudde op, om hem te volgen. In de strijd tegen het kwaad.

Maar hoe arrogant om zichzelf dan gelijk te stellen met Oldenbarnevelt en Johan de Witt. Niet later gevolgd door zich te vereenzelvigen met Luther. Met groots vertoon hijst Wilders zichzelf op het schild.

Wilders klaagt over het feit dat het een politiek proces is. Maar vervolgens dat zelf politiseert: “Nooit zullen de normen en waarden van bijvoorbeeld D66 en NRC Handelsblad in dit land voor de rechter staan. Een klagende partij maakte duidelijk dat de bedoelingen ook politiek zijn. Zelfs bepaalde Kamervragen en de samenwerking met de SGP werden mij ten laste gelegd door meneer Rabbae van GroenLinks.“

Wilders maakt de merkwaardige uitglijder door Links te beschuldigen de scheiding der machten aan te willen tasten. Terwijl het juist Wilders is die vanuit de politiek de trias politica met de voeten treedt. Als iemand actief heeft bijgedragen om zijn eigen proces ‘oneerlijk’ te maken, dan is het Wilders, die continue de zaak via de media uitbuit om zijn slachtofferschap uit te dragen. De vooraanstaande Israëlische krant Hareetz had het goed gezien: ”Israel simply cannot afford to be linked to real bigots, no matter how friendly they appear to be.”

De fundamentalistische opvattingen over de Islam hebben geen enkele vat op de Nederlandse maatschappij. In tegendeel. De Islam seculariseert. Slechts een marginale groep doet zich van tijd tot tijd spreken, zoals elke religie zijn fundamentalistische kant heeft. Nederland hoeft niet bevrijd te worden van de Islam, want zij overheerst ons niet. Nederland hoeft niet beschermd te worden, want zij wordt niet aangevallen. Wilders poging om te komen tot een historische statement faalt volledig. Geen Kennedy-niveau voor Wilders. Daarvoor mist Wilders nu eenmaal de intellectuele diepgang. Het is het trieste verhaal van een dweper die zich miskend voelt. Ja, spreek Wilders vrij. Het is een bedroevende soap, met de slechtste acteur ooit.  Elke minuut aandacht is al 60 seconden teveel.

Verscheen ook op De wereld volgens Hans

Geef een reactie

Laatste reacties (70)