1.265
34

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

Een akkoord voor de buhne

Dat de bezuinigingen van 4,3 miljard van de baan zijn, zoals sommige menen, is volstrekt onjuist

Met veel bombarie werd gisteren het sociaal akkoord gepresenteerd. Rutte stelde wederom dat Nederland jaren vooruit kan met dit akkoord. Maar het akkoord is inhoudelijk zo goed als leeg en is vooral bedoeld voor de bühne en om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen.

Het arbeidsquotum voor mensen met een arbeidsbeperking is van de baan. Werkgevers hebben toegezegd banen te creëren om deze mensen alsnog in te laten stromen. Maar in een krimpende economie, dit jaar 0,6%, is dat nagenoeg niet te doen. Dan zal er eerder arbeidsverdringing ontstaan dan dat er werkelijk nieuwe banen bijkomen. Pas in 2017 wordt er gekeken of de ingreep effect heeft gehad. Zo niet dan wordt alsnog het quotum wettelijk vastgelegd. Althans, dat is het voornemen. Wie dan leeft, wie dan zorgt moeten de werkgevers hebben gedacht.

De verkorting van de WW is van de baan. Het derde jaar zal betaald worden door werkgevers en werknemers. Dat is voorwaar een goed resultaat. Maar over de oplopende werkloosheid, 20.000 per maand momenteel, wordt geen woord gerept. Deze is momenteel 7,7 procent en loopt hard op. Dat is een dodelijke cocktail met de uitstaande schulden en woningen die onder water staan.  De kosten voor deze maatregel zullen dus snel toenemen. Iets wat de werknemer in zijn portemonnee gaat voelen en zijn besteedbaar inkomen verder zal aantasten. De neergaande vicieuze cirkel zal alleen maar toenemen en dit kabinet heeft geen enkele visie hoe ze dit gaat oplossen. Een drama in wording.

Het aantal tijdelijke contracten wordt beperkt is het voornemen. Maar hoe dat gaat gebeuren en wie daar toezicht op houdt is volstrekt onduidelijk. Er is geen wettelijke basis voor, dus werkgevers kunnen hier gewoon mee doorgaan. En een verbod op een nulurencontract in de zorg is zinloos. De werkgever lost dat probleem nu al op door een vijf-uren contract te geven. Het effect is hetzelfde.

De ontslagrecht vereenvoudiging is uitgesteld naar 2016. De vakbond denkt hiermee meer zekerheid te hebben binnengehaald voor werknemers. De dagelijkse praktijk is een andere. Werkgevers kunnen nu al redelijk eenvoudig van hun personeel af. Wel is het een goede zaak dat de ontslagvergoeding is aangepakt. Zeker door deze te maximaliseren bij hoge inkomens. Dat kostte bedrijven vaak veel geld, waardoor ze vaak terughoudend waren om duur midden – en hoog kader de laan uit te sturen.
De nullijn in de zorg is van de baan, maar ook dat is een lege huls. Dat de overheid dus niet de lonen bevriest in de zorg betekent nog niet dat werkgevers alsnog goedkopere arbeidskrachten aantrekken zoals via tijdelijke constructies. Iets wat momenteel op grote schaal gebeurt.

Dat de bezuinigingen van 4,3 miljard van de baan zijn, zoals sommige menen, is volstrekt onjuist. Dijsselbloem gaf het al aan. In het najaar wordt opnieuw gekeken naar de stand van de economie en het tekort en op grond daarvan wordt beslist wat er gedaan moet worden om de begroting op orde te houden. Wat dus betekent dat de 3-procentregel gewoon nog fier overeind staat. Het tekort loopt door dit akkoord verder op, want het is maar ten dele afgedekt.

En dan kan Rutte wel vrolijk doen en denken dat met dit uitstel de economie aantrekt. Momenteel houden burgers door schulden, krimpende economie, dalende salarissen en stijgende werkloosheid, de hand stevig op de knip. Van enig economisch herstel of zelfs zicht daarop, is totaal geen sprake.

Tijdens Prinsjesdag krijgen we weer een huiveringwekkende hoeveelheid bezuinigingen van dit kabinet over ons heen. Want de VVD zal coute-en-coute de 3 procent halen. Het enige wat nu bereikt is dat we weer de noodzakelijke hervormingen een half jaar uitstellen, in de hoop dat het morgen alles beter wordt.  Nee Mark Rutte, met dit akkoord kunnen we nog geen maand vooruit. Slaap zacht Nederland.

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (34)