1.574
8

IT Consultant en Blogger

Wilm Boerhout (1954) is IT Consultant en werkzaam bij het beste IT-bedrijf van Nederland [red: of VX Company] . Gadget-freak, sportliefhebber en meer dan gemiddeld geïnteresseerd in Bosnië. Anti-nationalist. Europeaan.

Een betere medaillespiegel

Het Olympisch Handvest moest voorkomen dat de Spelen een nationalistisch, politiek gebeuren werden, maar helaas is dat nu juist gebeurd

De spelen zitten erop, en Rusland heeft het medailleklassement “gewonnen”. In het Olympisch Handvest is vanaf het begin vastgelegd dat atleten individueel of als team deelnemen aan de Spelen, op uitdrukkelijk verzoek van Pierre de Coubertin. Zijn ideaal was dat de sport in de Olympische vorm een tegenwicht zou bieden aan het doorgeslagen nationalisme van het eind van de 19e eeuw.

Het handvest verbiedt zelfs (in Regel 57) dat het IOC landenklassementen publiceert. Al vanaf het begin hebben landen echter de Olympische gedachte gekaapt, met als uitschieters de Nazi-Spelen van 1936 en de boycots tijdens de Koude Oorlog. Het organiseren van of deelnemen aan de Spelen is steeds gebruikt om de vermeende voordelen van het eigen land, of de bestuursstructuur daarvan, uit te dragen. In die zin zijn de spelen eigenlijk altijd politiek geweest.

De laatste jaren is daar nog bijgekomen, dat nationaliteit in de sport geen onwrikbaar begrip is gebleken. Bart Veldkamp werd Belg om voor België te kunnen schaatsen, Vic Wild was bij geboorte geen Rus, Victor An was geen Rus (en heette geen Victor bij zijn geboorte). Een andere Amerikaan, Paul Bragiel, heeft welbewust het Colombiaans staatsburgerschap verworven, om te kunnen deelnemen aan de spelen in Sochi. Hij kwam sportief uiteindelijk tekort, maar procedureel was alles geregeld.

In navolging van de sport –zo lijkt het- bieden verschillende Europese landen het staatsburgerschap uit economische motieven te koop aan.

Dat er bij voortduring een landenklassement tijdens de zomer- en winterspelen gepubliceerd wordt, raakt dus kant noch wal. Er zijn andere manieren om groepen mensen onderling te vergelijken, zeker in een tijd waarin het niet nodig lijkt nationalisme nog verder aan te wakkeren.

 
Ik stel voor de gepubliceerde medaillespiegel met onmiddellijke ingang te wijzigen in bovenstaand klassement per sterrenbeeld. Nationaliteit is te koop, je geboortedatum niet zo gemakkelijk. Watermannen aller landen, verenigt u! Er is iets te winnen, ook voor de sportjournalisten. Hadden de Steenbokken beter thuis kunnen blijven? Of waren ze er al niet?  Ik verheug me al op de analyses!

De geboortedata van de winnaars zijn hier te vinden. Het diagram bevat uitsluitend medaillewinnaars van individuele nummers.

Dit artikel verscheen op het weblog van Wilm Boerhout (Waterman). Volg Wilm ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (8)