1.059
84

publicist

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël.

Een glasheldere boodschap aan Peres: geen woorden maar daden

Al 46 jaar lang houdt Israël de Palestijnse gebieden bezet

Afgelopen maandagmorgen hebben Stichting de Initiatieven van Harry de Winter, Een Ander Joods Geluid en gate48 – Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland een advertentie geplaatst op de voorpagina van de Volkskrant. In deze advertentie wordt een oproep gedaan aan de Nederlandse politiek: bevraag de Israëlische president Peres, die nu in Nederland is, kritisch over het Israëlische beleid in de bezette Palestijnse gebieden. En doe dat in het belang van Israël.

46 jaar. Al 46 jaar lang houdt Israël de Palestijnse gebieden bezet, veroverd na de Zesdaagse Oorlog in 1967. In die tijd zijn verschillende vredesprocessen gevoerd en enkele akkoorden gesloten (en geschonden). Geweldexplosies hebben op hun beurt de levens geëist van duizenden Palestijnen en Israëli’s. Een min of meer constante factor sinds de beginperiode van de bezetting is het Israëlische nederzettingenbeleid geweest. Anno 2013 hebben meer dan een half miljoen Israëli’s hun heil gevonden in illegale nederzettingen gebouwd op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Het maakt het realiseren van een tweestatenoplossing, van een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël, bijna onmogelijk.

Een van degenen die al vroeg hun steun betuigden aan het nederzettingenbeleid was Shimon Peres, de huidige president van Israël die, op 90-jarige leeftijd, kan terugkijken op een lange politiek loopbaan in Israël en op het wereldtoneel. Sinds de jaren ’60 was Peres onder andere minister van Immigratie, van Wegenbouw, premier, minister van Financiën, minister van Buitenlandse Zaken en tenslotte, na de moord op Israëlisch premier Yitzhak Rabin in 1995, wederom premier. In de periodes dat hij zitting nam in Israëlische regeringen bleven de nederzettingen groeien en bleef de bezetting zich verdiepen. Dat neemt niet weg dat Peres enigszins is bijgedraaid, en zich op zijn oude dag steeds meer is gaan uitspreken tegen de nederzettingen. Zijn verleden vertelt echter een ander verhaal.

Sinds 2007 is Peres president. De afgelopen jaren heeft hij gezien hoe een rechts-nationalistische regering onder leiding van Benjamin Netanyahu aan de macht is gekomen, die weinig opheeft met een Palestijnse staat, laat staan met het beëindigen van de bezetting. De nederzettingen maken alweer een flinke groei door. Netanyahu zelf omschreef zijn regering als een van de meest ‘pro-kolonisten’ ooit. De deze zomer onder Amerikaanse leiding opnieuw gestarte vredesgesprekken worden met scepsis bezien, door zowel Palestijnen als Israëli’s. Of de huidige Israëlische regering bereid is om de nodige stappen te zetten om de bezetting te beëindigen en ruim baan te maken voor een levensvatbare Palestijnse staat is maar de vraag, gezien het grote aantal ministers en politieke kopstukken dat zich nu al tegen een Palestijnse staat heeft uitgesproken.

Bij zijn bezoek aan Nederland vertegenwoordigt Peres deze regering. Niet alleen ceremonieel, maar ook politiek. Of het nou zijn uitspraken zijn over Iran in het Anne Frankhuis of zijn woorden in het Vredespaleis, of zijn actieve lobby tegen de strengere EU-richtlijnen inzake Israëls nederzettingen: Peres is hier met een harde en onmiskenbaar politieke boodschap. Het is daarom aan de Nederlandse politiek om glashelder te maken dat ook Nederland een boodschap heeft aan Peres en deze Israëlische regering, en wel deze: maak serieus werk van de vredesonderhandelingen, beëindig de bezetting en accepteer een volwaardige Palestijnse staat naast Israël, in plaats van te streven naar een versnipperd gebied met beperkte autonomie. Laat Peres en de Israëlische regering niet alleen mooie woorden spreken, maar vooral sprekende daden volbrengen,en bewijzen dat het menens is. Dat is uiteindelijk ook in het belang van Israël zelf.

Geef een reactie

Laatste reacties (84)