1.155
21

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Een jaarsalaris aan renteaftrek: Wilders vindt het oké

Wilders kiest voor het behoud van de villasubsidie van rijke lui en die hardwerkende Henks en Ingrids hebben helaas weer het nakijken

De hypotheekschuld in Nederland bedraagt momenteel 640 miljard euro. Ons land is daarmee koploper in Europa. Daarnaast is Nederland het enige land waar huiseigenaren hoge bedragen kunnen aftrekken van de fiscus voor hun hypotheekrente; het is zelfs mogelijk om meer dan de helft van de hypotheekrente af te trekken. Deze aftrek is toegestaan voor huiseigenaren met dure huizen van 1 miljoen of meer.

Het spreekt voor zich dat gezinnen met een modaal inkomen – denk aan de leraar, politieagent, verpleegster en de buschauffeur – dergelijke dure huizen niet kunnen kopen.

Noodzaak oplossingen
In tijden van economische crisis wordt het des te belangrijker om op zoek te gaan naar oplossingen voor deze torenhoge hypotheekschuld. Daarbij komt nog dat vele deskundigen aandacht hebben gevraagd voor de hypotheekschuld in relatie tot de hoge renteaftrek in ons land. Ik noem hier de Nederlandse Vereniging van Makelaars, president van de Nederlansche Bank, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Het Nederlandse hypotheekstelsel is niet langer houdbaar en is schadelijk voor de huizenmarkt en voor de economie; zo luidt het oordeel van deskundigen.

Dit bewustzijn dwingt de politici ertoe met oplossingen te komen. Inmiddels is ook het CDA gaan inzien dat de renteaftrek in de huidige vorm onhoudbaar is. het Strategisch Beraad van het CDA noemt de aftrek van hypotheekrente een ‘perverse prikkel’ blijkt uit de uitgelekte informatie. De VVD houdt consequent vast aan de hypotheekrenteaftrek vanwege haar achterban met dure huizen.  

Bijdrage van Wilders
Terwijl andere partijen complexe vraagstukken door deskundigen laten onderzoeken, schiet Wilders door de gaten van zijn digitale bunker maximaal 140 letters, waarmee hij zijn oplossing voor complexe problemen, zoals hypotheekrenteaftrek, wereldkundig maakt. Eerst twitterde hij handen af van hypotheekrenteaftrek. Vervolgens bedreigde Wilders zijn gijzelaars, de VVD en het CDA, vanuit zijn digitale bunker met nieuwe verkiezingen voor het geval men begint over versobering van de aftrek van hypotheekrente.

Dit was zijn bijdrage voor het oplossen van de torenhoge hypotheekschuld. Daarna verschool Wilders zich weer en vermeed wederom iedere discussie. En zo gaat het al een hele tijd.

Praktijkvoorbeeld
De PVV wil geen versobering van de aftrek van hypotheekrente. Dit is juist heel gunstig voor rijke mensen. Stelt u zich een echtpaar voor, de man is bankdirecteur en de vrouw notaris, met een jaarinkomen van 3 ton. Met hun inkomen kunnen zij een hypotheek krijgen van 1 miljoen voor de aankoop van een huis. Ervan uitgaande dat dit echtpaar 6 procent rente betaalt voor hun hypotheek van 1 miljoen, dan betalen zij per maand 5.000 euro aan de bank. Volgens het huidige hypotheekstelsel kan dit echtpaar 52 procent van de maandelijkse rente van 5.000 euro aftrekken bij de Belastingdienst. Dit betekent dat deze mensen per maand meer dan 2.500 euro aan hypotheekrenteaftrek ontvangen van de fiscus. Op jaarbasis is dat iets meer dan 30 duizend euro.

Dit voorbeeld is nodig om de feiten helder te krijgen. De hardwerkende leraar, politieagent, verpleegster en de buschauffeur –  voor wie de PVV beweert op te komen –  verdienen misschien niet eens 30 duizend euro netto per jaar. Wilders laat het toe dat rijke mensen meer dan 30 duizend euro per jaar aan hypotheekrente aftrekken voor hun dure huizen en dat op kosten van de belastingbetaler met een modaal inkomen. De PVV-leider wil immers geen versobering van de hypotheekrenteaftrek. Wilders zat jarenlang bij de VVD en hij komt zo te zien nog steeds op voor de rijke mensen.

Alternatieven
Je zou eerder verwachten dat de PVV-voorman met nieuwe verkiezingen gaat dreigen wanneer het gaat om de versobering van de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg, of om bezuinigingen op het passend onderwijs, of om de verlaging van pensioenen, of om het verstrekken van miljarden leningen aan Griekenland. Maar nee, Wilders kiest voor het behoud van de villasubsidie van rijke lui en die hardwerkende Henks en Ingrids hebben helaas weer het nakijken.

Het is Wilders tot nu toe gelukt om zijn achterban een rad voor de ogen te draaien en de vraag is hoelang nog.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (21)