639
6

Muzikant, schrijver, componist

Erwin Angad-Gaur (1970) studeerde Kunst en Cultuurwetenschappen in Rotterdam en is schrijver, muzikant en componist. In 2017 verscheen onder het half-pseudoniem Erwin Gaur zijn debuutroman ‘Gardi’.
(Foto gemaakt door Sebastian Beijersbergen)

Zorg dat we weer een minister van Justitie krijgen

Politie en Justitie zouden van elkaar gescheiden moeten zijn. De inrichting en regulering van onze samenleving mogen niet ondergeschikt worden verklaard aan een streng asielbeleid, aan handhaven en het uitdelen van verkeersboetes.

Het lijkt misschien een vreemd moment om over de daadwerkelijke formatie van een nieuw kabinet te spreken, net nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks (in ieder geval in eerste aanleg) mislukt zijn. De selectie en beëdiging van een nieuw kabinet zal vermoedelijk nog maanden op zich laten wachten.
In het licht van de opmerkelijke uitspraken van voormalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) in De Groene Amsterdammer deze week, lijkt het echter goed, los van de uiteindelijke coalitie, toch over de zetelverdeling in de nieuw in te richten Trêveszaal na te denken.

cc-foto: Veiligheid & Justitie

Iets hindert mij, al jaren, en zou ons allen moeten hinderen, zeker nu: de stilzwijgende afschaffing van de minister van Justitie. Laat ons hem in ere herstellen.

Temidden van de controverse die de formatie van het uiteindelijk kortstondige kabinet Rutte I omgaf (het debat binnen het CDA, de eerste realisatie van de gevolgen die het nieuwe huwelijk voor het immigratiebeleid en voor de wereld van kunst en cultuur zou hebben), stonden weinigen werkelijk stil bij de oprichting van het nieuwe Ministerie voor Veiligheid & Justitie.

Toen de minister van Justitie (in het verleden een functie die door topjuristen, veelal voormalig hoogleraren, werd ingevuld) gedegradeerd bleek tot een staatssecretaris onder een flinke burgemeester, die vooral de politie en de veiligheidsdiensten als zijn portefeuille beschouwde, leken weinigen geschrokken. Ten onrechte, want een beschaafd land, onze rechtsorde, verdient een eigen minister met gezag en overzicht.

Bij de formatie van Rutte II evenwel werd het nieuwe ministerie gehandhaafd, evenals de personele invulling. (Of dit onderdeel en consequentie was van het kaartspel van Wouter Bos zal wel altijd onhelder blijven.)
Dat beide bewindslieden enkele jaren later vielen, juist op zuiverheid en op traditioneel justitiële onderwerpen, mag ironisch, maar misschien ook tekenend, genoemd worden.

Politie en Justitie zouden van elkaar gescheiden moeten zijn. De inrichting en regulering van onze samenleving, die resultaat behoren te zijn van afwegingen van verschillende gerechtvaardigde belangen, mogen niet ondergeschikt worden verklaard aan een streng asielbeleid, aan handhaven en het uitdelen van verkeersboetes (dat op hetzelfde ministerie bonnetjes maar al te makkelijk zoek raken, lijkt opnieuw vooral onder het kopje ‘ironie’ te plaatsen).

De uitspraken van Teeven tonen het angstaanjagende effect van een onjuiste prioritering: “Verdere verstrenging van het strafrecht zat er nu [lees: in samenwerking met de PvdA, EAG] niet meer in. (…) Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. (…) Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.”

Laat de woorden langzaam tot u doordringen…

Een oproep daarom aan hen die het nieuwe kabinet zullen vormen: verplaats het directoraat Veiligheid (politie en veiligheidsdienst) terug naar het uitgeklede ministerie van Binnenlandse Zaken, verplaats ook het asielbeleid naar Binnenlandse Zaken, en geef ons bovenal een Minister van Justitie, een man of vrouw met enig academisch gezag en met integriteit, terug. Een CDA-er desnoods.

Het respect voor onze rechtsorde, een groot goed, zeker dezer dagen, zal er wel bij varen.


Laatste publicatie van Erwin Angad-Gaur

  • Gardi

    Een korte roman over obsessie, over liefde en de impact van terreur

    Februari 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (6)