1.202
31

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Een nieuw model voor integratie

Baseer integratie op drie pijlers: je houdt je aan de Nederlandse wet, leert de taal en draagt bij aan de samenleving. Laat nieuwkomers verder vrij om te leven hoe zij willen

Het is weer campagnetijd. Politici worden vindingrijk en zoeken naar onderwerpen op jacht naar kiezers. Dit geldt temeer voor kandidaten die via voorkeursstemmen in de Tweede Kamer willen komen. Dit geldt ook voor Tofik Dibi van GroenLinks.

In een interview met de Metro pleit Dibi nu ineens voor de afschaffing van het integratiebeleid in Nederland. De integratie van allochtonen behoort tot de onderwerpen die steeds weer door de politiek aan de orde worden gesteld. De echte oplossingen blijven echter iedere keer weg, terwijl sommige politici hun best doen om ermee te scoren. Vraag blijft echter hoe nu verder met de integratie van allochtonen?

Integratie nieuw model
Mijn voorstel aan de politiek is om een integratiebeleid te voeren dat bestaat uit drie pijlers, namelijk:

1. het naleven van wetten, 
2. het leren van de Nederlandse taal en
3. een bijdrage leveren aan de samenleving.

Dat is alles. Dit model doet het meest recht aan de allochtonen en aan onze samenleving, en is daarmee zeer effectief. Daarnaast levert dit model veel kostenbesparing op. Noem het maar integratie 2.0. Hier een korte uitwerking van dit integratiemodel.

Ik heb zelf de integratie in de Nederlandse samenleving van a tot z meegemaakt als vluchteling uit Iran. Ik ben niet alleen een ervaringsdeskundige op dit gebied, maar ook een nuchtere Hollander, die graag nadenkt over echte oplossingen voor ons land.

De drie pijlers
In Nederland geldt de Nederlandse wetgeving. Iedereen die zich in Nederland bevindt, moet zich aan de Nederlandse wetgeving houden. Onze wetten bevatten waarden als gelijkheid van man en vrouw, scheiding van religie en staat, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. We maken geen uitzondering voor wie dan ook voor wat betreft de naleving van onze wetten en van deze fundamentele waarden. Maak de allochtonen direct duidelijk dat zij zich aan de wet moeten houden. Dit is eerste de voorwaarde voor het slagen van integratie.

Wat de tweede pijler betreft, daarover kan ik kort zijn; de taal is bij uitstek de sleutel tot de samenleving. Als men de Nederlandse taal niet beheerst, dan mist men de sleutel tot onze samenleving en staat dus buiten. Uiteraard kunnen allochtonen in mijn integratiemodel andere talen blijven spreken. Maar het leren van de Nederlandse taal geldt als een noodzakelijke verplichting. Er dienen enkele effectieve prikkels voorhanden te zijn die het verplichtende karakter voor het leren van de taal extra kracht bij te zetten. Taal leren moet.

Als derde pijler in mijn model voor integratie geldt dat iedere allochtoon naar vermogen zijn of haar steentje moet blijven bijdragen aan onze samenleving. Op zijn Hollands gezegd: handen uit de mouwen en schouders eronder. Het kan nooit de bedoeling zijn dat iemand alleen kiest voor de lusten en niet voor de lasten. Ook hier zijn effectieve prikkels op hun plaats om de actieve maatschappelijke participatie van allochtonen waarnodig af te dwingen.

Feel free
Volgens mijn integratiemodel zijn dit de noodzakelijke pijlers om te werken aan een eerlijke en effectieve integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Het betekent dat als de allochtonen zich aan de wet houden, de taal leren en hun steentje bijdragen, dat zij hun gang kunnen gaan en dat zij zich helemaal vrij voelen om te zijn wie ze zijn en om te leven hoe ze willen leven. Discussies over de dubbele nationaliteit of over kopvoddetax leveren geen oplossingen en zijn integratie-onwaardig.

Stel als overheid duidelijke eisen en grenzen aan allochtonen volgens deze drie pijlers, en laat ze verder met rust. Gebruik ze ook niet als schietschijf om ermee te scoren; bijvoorbeeld in de campagnetijd. Dat is niet fair. Onze vrijheden gelden voor iedereen; dus ook voor allochtonen. De Franse filosoof Monesqueu zei het als volgt “Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.”

De integratie dient als maatschappelijke investering. Het betaalt zichzelf zeker terug. De allochtonen blijven in mijn model steeds zelf verantwoordelijk voor hun integratie. Maar de overheid dient hen wel te helpen door het geven van financiële steun in de vorm van een sociaal leenstelsel. Zonder de steun van de overheid was het mij ook niet geluk te integreren in de Nederlandse samenleving. Dat geldt overigens ook voor Tofik Dibi.

Mijn oproep aan de politiek is dan ook: laten we er een fair play van maken, ook in tijden van verkiezingen. En politici die serieus zoeken naar oplossingen voor het integratievraagstuk nodig ik graag uit om mijn integratiemodel nader te onderzoeken.

Volg Sander Terphuis op Twitter of kijk op zijn website: www.sanderterphuis.nl


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (31)