4.445
220

Voorzitter Nederland Bekent Kleur

René Danen (1967) is voorzitter van de stichting Nederland Bekent Kleur. Hij was in 1992 een van de oprichters van de antiracismeorganisatie. In dat jaar nam hij ook het initiatief tot de eerste jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam. Danen was verder gemeenteraadslid in achtereenvolgens Nijmegen en Amsterdam. Ook was hij coördinator van platform Keer het Tij, een bundeling van 575 maatschappelijke organisaties en van het Nederlands Sociaal Forum. Danen introduceerde in 1999 namens Milieudefensie de Autovrije Zondag in 54 steden in Nederland. Eerder was hij voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb.

Een stem op JP is een stem op de PVV

PVV-leider Wilders verklaarde na de winst van zijn partij de verkiezingen in Almere en Den Haag dat de PVV op 9 juni "de grootste partij van Nederland" gaat worden. Dat brengt het schrikbeeld van een kabinet Wilders-1 in zicht.

De VVD heeft zich bij monde van erelid Wiegel al uitgesproken voor een coalitie met de PVV. Maar zo’n kabinet kan alleen gevormd worden als ook het CDA meedoet. De sleutel voor een kabinet met Wilders ligt dus in de handen van Balkenende. Gaat JP met de PVV?

Het antwoord daarop is onduidelijk. CDA-politici blijven in de media herhalen dat ze samen willen werken met ‘alle democratische partijen’. De toevoeging ‘democratisch’ is niet toevallig. Het beginselprogramma van de CDA vereist namelijk dat een coalitiegenoot een democratische partij is.

Maar de PVV is natuurlijk geen democratische partij. De standpunten van de PVV zijn in strijd zijn met de grondwet en het VN-verdrag voor burgerrechten. Tal van PVV-voorstellen zoals het hoofddoekjesverbod, de ‘kopvoddentax’ en de deportatie van miljoenen moslims uit Europa zijn gebaseerd op discriminatie en uitsluiting. 

Van interne democratie is ook geen sprake bij de PVV. Wilders is de enige persoon die lid is van de vereniging Partij voor de Vrijheid. Alle nieuwe gemeenteraadsleden van de PVV in Den Haag en Almere zijn merkwaardig genoeg dus ook geen lid van hun eigen partij. Datzelfde geldt voor de Tweede Kamerleden. Die Kamerleden van de PVV kunnen ook niet op een congres ter verantwoording worden geroepen door de leden, zoals dat bij andere partijen gebeurd. En er is ook geen partijbestuur dat Kamerleden of ministers van de partij controleert.

Van een onafhankelijke penningmeester die verantwoording aflegt over waar de (buitenlandse) inkomsten van de partij aan uitgegeven worden is ook geen sprake. Wilders beheert in zijn eentje het geld. En de parlementariërs van de PVV hebben hun baantje te danken aan zijn vriendjespolitiek. Wilders zal net als bij de vorige verkiezingen persoonlijk de lijst samenstellen. De achterban van de PVV heeft hier niets over te zeggen. Wilders is alleenheerser binnen zijn eigen autocratische partij. 

Binnen het CDA is veel ontevredenheid over mogelijke samenwerking met Wilders’ partij. Oud-CDA-premier Dries van Agt zei onlangs tijdens een partijbijeenkomst in Nijmegen dat zijn partij er naar moet streven om na de verkiezingen een coalitie te vormen zonder de PVV. Eerder al hadden voormalig fractievoorzitters Willem Aantjes en Bert de Vries zich uitgesproken tegen samenwerking met de PVV. Ook CDA-prominent Doekle Terpstra kwam in het geweer tegen Wilders ideeën en partij-ideoloog Anton Zijdeveld heeft zelfs zijn lidmaatschap opgezegd omdat het CDA de PVV niet wil uitsluiten als eventuele coalitiepartner. Dat gevoel wordt breed gedeeld in de achterban. Volgens een peiling van Maurice de Hond staat 44 procent van de CDA-kiezers negatief tegenover regeren met de PVV.

Balkenende voelt kennelijk die druk van de achterban en zei de laatste dag voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de EO dat “zoals het er nu uitziet” samenwerking met de PVV er niet in zit. Maar een principiële afwijzing van samenwerking met de discriminerende en ondemocratische partij van Wilders kwam er niet. Het wordt daarom tijd dat het CDA kleur gaat bekennen. De partij moet duidelijk regeringssamenwerking met de rechts-radicale PVV afwijzen. Anders loopt de CDA-kiezer het risico op een regering met Wilders. Een stem op JP is dan een stem op de PVV. 

Geef een reactie

Laatste reacties (220)