613
12

Bernard Naron is kandidaat-lijsttrekker bij de PvdA voor het Europees Parlement

Eerlijke Europese arbeidsmarkt moet topprioriteit krijgen

Een eensgezinde centrale aanpak van problemen op de Europese arbeidsmarkt is keihard nodig, betoogt Bernard Naron

Polen mag binnenkort minister Asscher begroeten. Asscher gaat daar praten over het aanpakken van schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Ook Kroatië mag naar Asscher uit zien. Eerder sprak hij in Bulgarije en Roemenië zijn zorgen uit over uitbuiting door malafide uitzendbureaus en het ontwijken van cao-afspraken, waardoor Nederlandse arbeidskrachten worden verdrongen. Waarom reist Asscher alle Europese landen af? Kunnen we niet zorgen dat we dit Europees aanpakken?

Recent heeft Eurocommissaris voor Sociale Zaken, Laszlo Andor, zijn plannen gepresenteerd om Europa socialer te maken. Andor stelt voor om werkloosheid en mobiliteit op de arbeidsmarkt mee te laten wegen  bij de jaarlijkse beoordeling van de nationale begrotingen van de  lidstaten door de Europese Commissie. Hij geeft zelfs aan dat er in principe  ruimte moet zijn voor overleg met sociale partners, voordat de Europese Commissie met haar (dwingende) adviezen komt over die begrotingen.
Dit lijkt heel wat. Maar goed bekeken zijn de maatregelen van Andor hol, nietszeggend en vooral te vrijblijvend. Op de vraag of er meer geld voor sociaal beleid wordt vrijgemaakt, is het antwoord van de Eurocommissaris ‘nee’. En de Europese begrotingsregels moeten ook niet worden aangepast aan sociale normen, volgens de belangrijkste man op Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de EU. En dat terwijl er zoveel te doen valt voor een Eurocommissaris voor werkgelegenheid en sociaal beleid. Het tegengaan van de uitbuiting van werknemers en de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, om maar iets te noemen. Deze zijn een direct gevolg van de Europese interne markt en zouden vanuit Brussel keihard aangepakt moeten worden.

Te weinig middelen

Het was de PvdA-minister Asscher die de noodklok luidde over het schrikbarend toenemend aantal gevallen van uitbuiting van Poolse werknemers, die hiermee een oneerlijk concurrentie voeren met Nederlandse werknemers die hun rechten opeisen. De Europese Commissie reageerde verontwaardigd. Hoe kon de Nederlandse minister zo praten over eerlijke EU-burgers die hun boterham in Nederland verdienden? Discriminatie.
Maar Asscher raakt wel de kern van het probleem. De interne markt heeft dan de grenzen geopend voor personen, goederen en kapitaal, maar enig Europees toezicht op kwalijke praktijken is er nog steeds niet. Asscher knokt terecht voor de Nederlandse werknemer, maar heeft simpelweg niet genoeg middelen in handen. De arbeidsinspectie stopt namelijk bij de grens en voor de vervolging van malafide uitzendbureaus is hij afhankelijk van bilaterale afspraken met landen als Roemenië en Bulgarije.
Hier ligt toch zonneklaar een taak voor de Europees Commissaris voor Sociale Zaken. Andor moet aansturen op een centrale coördinatie van de nationale inspectiediensten. Dan hoeft Asscher niet meer met 27 lidstaten aparte afspraken te maken. Dan kunnen lidstaten die verzuimen malafide arbeidsbureaus en criminelen te vervolgen,  op de vingers worden getikt. Je zou zelfs Europese subsidies kunnen blokkeren voor die weigerachtige lidstaten.
Een andere dringende opdracht voor de Eurocommissaris van Sociale zaken is de hervorming van de detacheringsrichtlijn. Op dit moment kan iedereen zich vrij vestigen in een ander EU land en van daaruit diensten aanbieden in de hele interne markt. Er zijn Nederlandse transportbedrijven die hier misbruik van maken, dat is bekend. Ze vestigen zich in Cyprus en nemen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst, maar onder Cypriotische regelgeving. De Nederlandse chauffeur biedt vervolgens zijn diensten in Nederland aan. Terwijl de chauffeur feitelijk werk verricht in Nederland, wordt hij volgens Cypriotische sociale regels uitbetaald. Winst voor de werkgever, verlies voor de werknemer.

Wisseling van de wacht
Het is hoog tijd voor een wisseling van de wacht. In 2014 zal niet alleen een nieuw Europees Parlement gekozen worden, ook de Europese Commissie zal van samenstelling veranderen. Het Europees Parlement zal de nieuwe Eurocommissaris van Sociale Zaken helpen de juiste prioriteiten te kiezen. Het aanpakken van de oneerlijke Europese arbeidsmarkt is voor de PvdA altijd een topprioriteit geweest. Voor een socialer Europa is een sterke PvdA in het Europees Parlement daarom hard nodig.

CC foto: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (12)