503
14

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ronald Plasterk is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 2007 tot 2010 was hij voor de Partij van de Arbeid minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. Voor zijn ministerschap was hij als hoogleraar aangesloten bij de Universiteit van Utrecht. Plasterk bioloog, gespecialiseerd in de moleculaire genetica.

Effectiever toezicht op financiële producten

Het is mij een doorn in het oog dat er nog steeds onwenselijke financiële producten worden aangeboden, na het echec met de woekerpolissen

Financiële producten moeten in het belang van de consument zijn en in ieder geval kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk. Helaas is het nog altijd niet vanzelfsprekend dat producten aan die eisen voldoen, omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog steeds voorbeelden van onwenselijke producten ziet.

Ik heb de regering per motie verzocht nadere wettelijke bevoegdheden aan de AFM te geven, opdat deze effectief kan toezien op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het beleid inzake de ontwikkeling van financiële producten. De motie (pdf) is meeondertekend door SP, GroenLinks en D66 en is deze week met algemene stemmen aangenomen.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)