3.941
43

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Einde strafbaarstelling illegaal verblijf als markering van een principiële lijn

'Het doel van de Staat is enkel de vrijheid'

Vandaag, vrijdag 4 april 2014, besluit de Ministerraad formeel tot intrekking van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf. Deze dag markeert het einde van deze maatregel. Hiermee trekken we als Nederland een principiële lijn waar het gaat om het respect en eerbiediging voor mensenrechten.

Waarden
Nederland is een democratische rechtsstaat. Volgens de democratische spelregels kunnen we in feite iedere maatregel invoeren, waarvoor binnen het parlement een meerderheid is; dat wil zeggen de helft plus één. De waarden van de rechtsstaat hebben tot taak om te voorkomen dat iedere maatregel – die in het parlement met de helft plus één stemmen wordt aangenomen –, kan worden geëffectueerd.

De rechtsstaat beschermt de rechten en vrijheden van burgers tegen de macht van de politiek. Denk aan de onschendbaarheid van menselijke waardigheid, bescherming van gelijkwaardigheid en het discriminatieverbod. En niet te vergeten bescherming van minderheden tegen de wil van een meerderheid.

In een rechtsstaat staat de vrijheid van het individu centraal. Spinoza verwoordde het als volgt: “Het doel van de Staat is enkel de vrijheid.” In mijn vaderland Iran worden mensen om de meest idiote redenen van hun vrijheid beroofd en vastgezet. Iran is een schurkenstaat die de mensenrechten met voeten treedt. Nederland heeft ook terecht kritiek op dat land.

Bestaan
Het strafbaar stellen van illegaal verblijf – beter gezegd onrechtmatig verblijf –, van een vreemdeling betekent de facto dat zijn of haar bestaan als mens strafbaar wordt gesteld. Je bent strafbaar, enkel omdat je als mens in Nederland bent. Niet omdat je een appel hebt gejat of door het rode stoplicht bent gereden, maar je bent strafbaar enkel door hier te zijn.

We kennen in onze wetgeving maatregelen als ongewenst verklaring en oplegging van het inreisverbod. Als vreemdelingen geen gehoor geven aan deze maatregelen door Nederland snel te verlaten, kunnen zij nu al worden opgepakt en vastgezet door de politie. Bij een verzwaard inreisverbod gaat het zelfs om een gevangenisstraf van maximaal zes maanden (artikel 197 Wetboek van strafrecht). De vreemdeling pleegt dan een misdrijf. Als iemand hulp verleent aan die vreemdeling dan is hij ook strafbaar (medeplichtigheid).

Ondanks al deze bestaande maatregelen, besloot het kabinet om het illegaal verblijf van vreemdelingen strafbaar te stellen. Een inhumane, maar ook ondoordachte, maatregel. Hoe vaak kun je iemand straffen enkel vanwege zijn illegaal verblijf? Hij blijft immers illegaal. En geldboete opleggen aan iemand die geen geld heeft, omdat hij niet mag werken en geen recht heeft op sociale voorzieningen. Dit neigt naar het plukken van een kale kip. Dus toch maar in de praktijk vervangende hechtenis.

Bovendien worden nu al de illegaal verblijvende vreemdelingen soms bij herhaling opgepakt door de politie en in de cel gezet in het kader van vreemdelingenbewaring. Soms maandenlang.

Een wijs en moedig besluit van het kabinet om dit wetsvoorstel in te trekken met respect en eerbiediging voor fundamentele mensenrechten.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (43)