211
26

Schrijver, journalist en activistisch ondernemer

Foto: Lenny Oosterwijk

En wat doet de overheid? Helemaal niets!

De goedwillende anderhalve vrouwkracht die het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijmaakte voor de Sustainable Development Goals 2030 moet het binnenkort misschien voor gezien houden, omdat er geen geld meer is

Dinsdag stond ik voor een klas met jongeren en sprak over een festival dat mijn organisatie Dif in 2020, in Rotterdam organiseert. Ik vroeg aan de aanwezige 50 leerlingen: “Wie kent de Sustainable Development Goals 2030?” Er ging één vinger omhoog. Schuchter omdat hij bang was dat ik hem meteen zou overhoren.

SDG 2030 (ik noem ze Global Goals) zijn de doelen die de VN opstelde voor een duurzame wereld. Het manifest werd in 2015 door 195 wereldleiders ondertekend als opvolger van de Millennium doelen. 17 hoofddoelen en 168 subdoelen waarin haarfijn staat beschreven hoe de wereld er in 2030 uit moet gaan zien: Een wereld zonder honger en met vrede. Zonder discriminatie op ras en geloof en voor gelijkheid. Een wereld met een dak boven ieders hoofd, drie maaltijden per dag en bereikbare en betaalbare gezondheidszorg. Een wereld met een circulaire economie waarin we niets meer verbranden maar alles hergebruiken. Waarin iedereen de armoedegrens te boven komt.

Die klas jongeren kun je het niet kwalijk nemen dat ze er nooit over gehoord hebben want de Nederlandse overheid investeerde, behalve de handtekening onder de Global Goals, geen dubbeltje in een campagne om dit onderwerp aan de man te brengen. De goedwillende anderhalve vrouwkracht die het ministerie van Buitenlandse Zaken ervoor vrijmaakte moet het binnenkort misschien voor gezien houden omdat er geen geld meer is.

Is het dan zo onbelangrijk om te weten hoe we de wereld moeten redden?

Zeker niet. De T-kruising waar we op afstevenen komt steeds dichterbij. We kunnen een goede en foute kant op, maar rechtdoor zit er niet meer in. Oprakende grondstoffen, klimaatverandering en miljarden mensen die ook een stukje van de welvaart willen, zorgen daarvoor.

Ik geloof heilig in de goede afslag. En de Global Goals zijn een mooie blauwdruk, hoe we dat gaan doen. De mens is veerkrachtig, slim en in wezen goedaardig, ook als we straks in het nauw komen. Van de driehoek overheid, burgerij en bedrijfsleven loopt de laatstgenoemde categorie het hardst. Uit een onderzoek van PWC onder 470 bedrijven blijkt dat 62 procent daarvan bezig is om een of meerdere van die Global Goals in zijn bedrijfsbeleid te integreren. 37 procent daarvan geeft er zelfs prioriteit aan. Ook in het Nederlandse bedrijfsleven zindert het van activiteiten rond de Goals.

Het is jammer dat in zo’n belangrijke missie de overheid de hekkensluiter is.

 

Geef een reactie

Laatste reacties (26)