803
49

Directeur Milieudefensie

Hans Berkhuizen (1956) zet zich vanaf 2010 als directeur van Milieudefensie in voor een duurzamere wereld. Daarvoor werkte hij jarenlang in de energiesector en de watersector, de laatste jaren als partner bij adviesbureau ORG-ID. Berkhuizen studeerde biologie en natuurkunde aan de universiteit van Leiden.

Energieakkoord belangrijke stap naar duurzamer Nederland

Beter inzetten op echt groene technieken dan zoveel mogelijk procenten sprokkelen

Er ligt een Energieakkoord op hoofdlijnen. Een akkoord waarmee Nederland afkoerst op een trendbreuk van fossiele verslaving naar gebruik van duurzame energie. Door in te zetten op energiebesparing en op energie opwekken met zon en wind. Oude kolencentrales gaan eerder dicht en er komt een grens aan het bijstoken van biomassa, met tegelijk strenge duurzaamheidscriteria. Een trendbreuk van fossiel en verspilling naar duurzaam.

De vijf oudste en meest vervuilende kolencentrales gaan vervroegd dicht. Er wordt ingezet op wind op land (6000 MW) en op zee (4400 MW). Samen is dit genoeg om alle Nederlandse huishoudens van schone stroom te voorzien. Energieopwekking door burgers zelf wordt gestimuleerd en er komt geld vrij om de isolatie van woningen te versnellen. Ook wordt er ingezet op energiebesparing in het bedrijfsleven. Belangrijke en broodnodige maatregelen.

Concessies
Uiteraard hebben we concessies moeten doen. In het oog springt dat de zestien procent duurzame energieopwekking in 2020 uit het regeerakkoord nu veertien procent geworden is. De zestien procent duurzaam halen we pas in 2023. De reden daarvoor is dat er, naast wind op land, veel geïnvesteerd gaat worden in wind op zee. Dat kost tijd. Maar ik vind het veel beter om in te zetten op echte groene technieken dan zoveel mogelijke procenten te sprokkelen door bijvoorbeeld biomassa te verstoken in kolencentrales die hier vervolgens subsidie voor vangen. Het roer moet om, van fossiel naar hernieuwbare energie.

We wisten van tevoren dat de onderhandelingen meer zouden zijn dan het inleveren en binnenhalen van ons groene verlanglijstje. Maar waar Nederland de horizon al vijfentwintig jaar uit het oog verloren is, staat er nu niet alleen een duidelijke stip, maar liggen er ook afspraken over hoe we er komen. Dat kabinet, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hier de handen voor ineen slaan stemt hoopvol.

Belangrijke stappen
We zijn er nog niet. Er is nog steeds een wereld te winnen in verduurzaming van de energie die we gebruiken en verspilling te stoppen. Na jaren aan zwalkend energiebeleid zetten we nu belangrijke stappen. Want een groene en eerlijke economie is noodzakelijk en onvermijdelijk. Daar zullen we ons ook de komende jaren vol voor inzetten. 

cc-foto: photogramma1

Geef een reactie

Laatste reacties (49)