Laatste update 14:03
8.022
184

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Er is helemaal niks mis met de asielprocedure

Rechts gebruikt een fata morgana om stemvee te lokken

Nu Lili en Howick mogen blijven, luidt de algemene wijsheid dat het toch wat is met die asielprocedures. Vluchtelingen en hun advocaten maken misbruik van de mogelijkheden om het vertrek zo snel mogelijk uit te stellen. Zij scheppen net zo schrijnende situaties waarna de bestuurders van Nederland dan in godsnaam maar de hand maar over het hart te strijken. Zo tweet bijvoorbeeld de bekende christen Adries Knevel: ‘Heb me verbaasd over heftigheid in CU kring. De kinderen blijven, dat is mooi. Maar wel via liegen, bedriegen en chantage van moeder. Gisteren wonnen de genade en de leugen. Wrang voor mensen die wel het recht volgden. En nu weg zijn.’

Hoe zit het eigenlijk?
En in de afgeladen asielzoekerscentra lachen tienduizenden nieuwkomers zich, zoals dat in bepaalde kringen heet, de ballen uit de broek. Hoe zit dat eigenlijk. Is het werkelijk waar dat iedereen die zich bij ons aan de grens meldt maar eindeloos van rechtbank naar rechtbank trekt en daardoor in de praktijk wordt toegelaten? Hoe zit de procedure in elkaar?

Wie in Nederland asiel aanvraagt, moet dat doen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), die in enkele gesprekken en op basis van de documenten die de asielzoeker overlegt, vaststelt of de aanvrager werkelijk aan ernstige vervolging is ontsnapt. Bij die gesprekken mag een advocaat aanwezig zijn. Kom je uit een door de IND veilig geacht land, dan kun je het meteen al schudden. Dan is afwijzing de enige mogelijkheid. Anders moeten ambtenaren van de IND de aanvrage en het vluchtverhaal volgens heel precies vastgestelde criteria wegen. Op basis daarvan wordt een beslissing genomen.

Is die negatief, dan mag de asielzoeker samen met de raadsman daarop een zienswijze indienen, die voor de IND aanleiding kan zijn om het geval nog eens terdege te onderzoeken. Daar gaat dan een half jaar mee heen. Vervolgens is beroep mogelijk bij de bestuursrechter zoals dat open staat voor iedereen in Nederland die meent dat hij of zij geconfronteerd wordt met de gevolgen van een onwettig besluit. De bestuursrechter kijkt alleen maar of de IND heeft gehandeld in overeenstemming met de wet- en regelgeving alsmede de internationale verdragen waaraan Nederland zich gebonden heeft. Dat kan bij elkaar negen maanden duren. Ook hier is – rechtsstaat weet je wel? – nog een tweede beroep mogelijk.

De IND kan net zo goed in hoger beroep gaan als de asielzoeker, eensdeels omdat de dienst gelijk wil krijgen en anderzijds omdat je dan veel kunt leren voor een verdere verfijning van je eigen aanpak. Dit hoger beroep wordt ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak moet wettelijk binnen zesentwintig weken gedaan worden.

Als een procedure lang duurt, ligt de oorzaak daarvan bij de IND. Zolang die de procedure netjes afhandelt volgens de geldende criteria en zich daarbij houdt aan de wetgeving en de door Nederland ondertekende internationale verdragen, heeft een beroep bij de bestuursrechter geen zin en doorstappen naar de Raad van State zeker niet.

Aantal
Om hoeveel mensen gaat het? De IND heeft het jaarverslag over 2017 nog niet online gezet maar in 2016 vroegen 18.270 mensen asiel aan. Iets meer dan de helft zag volgens het AD de aanvraag erkend. Bovendien arriveerden 11.810 nareizigers in Nederland. Dat zijn familieleden die zich bij erkende asielzoekers mogen voegen. Zij dienen overigens ook een hele procedure te doorlopen die wel eens twee jaar kan duren.

Volgens de Werkwijzer Vluchtelingen arriveerden in 2017 nog maar 16.145 asielzoekers. Het aantal nareizigers – familieleden dus – was 14.490.
Het aantal ingestelde hoger beroepen bij de bestuursrechter bedroeg in 2016 5100, 4910 vreemdelingenzaken werden afgehandeld. Bij de Raad van State speelden 880 beroepszaken, 790 maal werd een uitspraak gedaan.

Dat zijn allemaal geen getallen waar een van de rijkste landen ter wereld met zeventien miljoen inwoners van ondersteboven raakt. En ook niet de gerechtelijke instanties van zo´n natie tenzij er met de organisatie heel veel mis is maar dat geldt dan over de gehele linie. De conclusie is duidelijk: rechts heeft een fata morgana in het vizier. Het gebruikt drogbeelden om de bevolking op te jutten en zogenaamd bezorgde burgers te kweken die straks gewillig stemvee zijn.

Cc-foto: Directie Voorlichting


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (184)