2.682
22

Lijsttrekker Water Natuurlijk

Wiegert Dulfer (52) is lijsttrekker van Water Natuurlijk in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Wiegert is geboren en getogen aan boord van een woonschip in de buurt van het Weesperplein in Amsterdam. Nu woont hij in Amsterdam Noord op de eeuwenoude waterkering van de Waterlandse Zeedijk. Als lid van het huidige Dagelijks Bestuur en plaatsvervangend dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is Wiegert vooral verantwoordelijk voor het voorkomen van wateroverlast, het verbeteren van de waterkwaliteit en recreatie. Zie www.stemnatuurlijk.nl

Er valt echt iets te kiezen voor de waterschappen!

En waar belastinggeld wordt uitgegeven, horen de belastingbetalers via hun vertegenwoordigers te besluiten op welke manier dat gebeurt

Waarom zijn er in vredesnaam verkiezingen voor die waterschappen? Ze doen nuttig werk, daar niet van, maar zou het niet veel handiger zijn om dat door gemeenten of provincies te laten doen? Scheelt weer zo’n kostbare verkiezing en de kosten van zo’n apart overheid.

Mensen vragen het me vaak, nu ik lijsttrekker ben van Water Natuurlijk in het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Dat alleen al moet ik regelmatig uitleggen, dat een hoogheemraadschap een waterschap is. En dat er naast de bekende politieke partijen ook andere partijen aan de waterschapsverkiezingen mee doen. Zoals Water Natuurlijk, de groene waterschapspartij met hart voor blauw.

Maar waarom dan toch? Omdat burgers en bedrijven belasting aan het waterschap betalen, dat met dat belastinggeld zorgt voor droge voeten en schoon water. En waar belastinggeld wordt uitgegeven, horen de belastingbetalers via hun vertegenwoordigers te besluiten op welke manier dat gebeurt. Zo gaat het ook in de algemene democratie, waar burgers via hun vertegenwoordigers in Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad besluiten wat er met hun belastinggeld gebeurt.

Valt er dan wat te kiezen, in het waterschap? Droge voeten zijn toch gewoon droge voeten, en schoon water is toch gewoon schoon water? Het tegendeel is waar. Er worden elke dag keuzes gemaakt door het waterschap. Een gemaal, om na overvloedige regenval het water weg te pompen, kun je op verschillende manieren maken. Je kunt een goedkope maken, maar dan wordt de pomp een enorme gehaktmolen voor vissen. Of je kiest voor het welzijn van de vissen, en zorgt er voor dat zij zo’n pomp kunnen passeren. En het overleven. Kost wat, maar voor vissen is het echt een stuk beter.

Waterschappen zuiveren afvalwater. Dat kun je rechttoe rechtaan doen. Maar je kunt ook kiezen voor innovatie. Dat kost in het begin wat, maar je haalt het er dubbel en dwars uit. Dus haalt Amstel Gooi en Vecht fosfaat uit pure urine, waarvoor bij de zuiveringsinstallatie een speciaal afgiftepunt is gemaakt. Die urine wordt ingezameld met de waterloze urinoirs, die worden gebruikt bij grote evenementen en poppodia. Door de urine apart te zuiveren, wordt geld bespaard, maar het levert vooral fosfaat op; geen afvalstof, maar een kostbare grondstof.

Water stroomt door sloten, en sloten hebben oevers. Die kun je recht trekken, want dat is makkelijk in het onderhoud. Maar je kunt ze ook natuurvriendelijk maken. Met veel riet, en een vloeiende overgang van land naar water. Zo ontstaat er ruimte voor vissen en vogels. Dat zijn geen kosten, maar een investering in de natuur. Maar daar moet je dan wel voor kiezen.

Dat zijn zo maar wat keuzes die waterschappen kunnen maken. Voor of tegen vissen, voor of tegen duurzaam gebruik van grondstoffen, voor of tegen een mooi landschap. Die keuze kunnen kiezers straks ook maken, bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart.

Geef een reactie

Laatste reacties (22)