2.293
192

Oud-voorzitter SP

Jan Marijnissen is oud-voorzitter van de SP. Van 1975 tot 1993 zat hij voor de SP in de Osse gemeenteraad, terwijl hij onder meer werkte als worstmaker en lasser. In 1994 werd hij in de Tweede Kamer gekozen, waar hij direct fractievoorzitter werd. Dat bleef hij tot hij in 2008 vanwege zijn gezondheid moest terugtreden.

Er waart een spook!

Doe wat je moet doen: BEZET!

Door de wereld, en het spook heet OCCUPY. Van Tunesië tot New York, van Tel Aviv tot Amsterdam, overal tonen de tentakels van het spook zich op straat. Het spook heeft niet één gezicht, want het herbergt zovéél gezichten. OCCUPY is gefabriceerd op internet, op Facebook. De constructeurs worden allemaal door dezelfde wens gedreven: de diep gevoelde wens verlost te worden van de maatschappelijke ongelijkheid, de om zich heen grijpende hebzucht, de vernietiging van wat mooi en kwetsbaar is, de uitholling van de publieke zaak, én het machteloze gevoel daar niets aan te kunnen doen.

Het is opmerkelijk dat juist de burgers in de Arabische landen het voorbeeld zijn geworden van deze wereldwijde beweging. Zonder exact te weten wat de uitkomst van hun protest zou zijn, maar overtuigd van het feit dat het zo niet langer kon, zijn ze hun protesten begonnen, en hebben ze hun tenten opgeslagen om hun vastberadenheid te onderstrepen.

De eisen mogen per land verschillen, maar de ondertoon is overal dezelfde: zij die denken dat ze het volk kunnen leiden, het volk kunnen besturen, moeten beseffen dat de belangen van het volk, en alleen die, op één horen te staan. Het gemeenschappelijke is, anders gezegd, de wens te komen tot meer democratie.

Democratisering van het politieke bestel, democratisering van de burgerrechten, maar ook democratisering van de economie, de kurk waarop wij allen drijven.

Velen zijn, met name door de schandalen in de wereldwijde financiële sector, gaan ingezien dat dit neoliberale systeem – thuis maar ook elders – meer kwaad doet dan goed. De dominantie van de hebzucht in de financiële sector is iedereen een doorn in het oog, vooral omdat gewone mensen voor de gevolgen van de crisis opdraaien en de samenleving wordt geruïneerd.

OCCUPY, spook van de maatschappelijke vooruitgang, doe wat je moet doen: BEZET!

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Jan Marijnissen


Laatste publicatie van Jan Marijnissen

  • Kijk op deze tijd

    Jan Marijnissen ontmoet Maarten van Rossem, Hans Achterhuis, Henk van Os, Corine de Ruiter, Robbert Dijkgraaf e.a.

    2013


Geef een reactie

Laatste reacties (192)