765
51

PvdA-leider

Lilianne Ploumen (1962, Maastricht) is leider van de PvdA. Daarvoor was ze onder meer minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel en voorzitter van de PvdA. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht Stop Aids Now en de Raad van Advies Samenwerkende Hulporganisaties.
Ploumen studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte onder andere voor Cordaid, Mama Cash en Foster Parents Plan.

Erecode helder over bonussen ING

Ik vind dat de Waal bij ING zou moeten terugtreden omdat hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidscommissaris niet heeft genomen

Volgens de regels zou de bonus die ING-topmannen kregen moeten kunnen, maar in onze Erecode voor PvdA’ers in de (semi-)publieke sector schrijven we: ‘Wij stellen moraal boven regel’. Het is onthutsend dat Lodewijk de Waal zich hier niet aan gehouden heeft. Al eerder sloeg hij de plank helemaal mis toen hij het – volgens moraal én volgens regel – veel te hoge salaris van de topman van ontwikkelingsorganisatie SNV goedkeurde en verdedigde.

De bonuscultuur tiert, ondanks beloften van zelfregulering en matiging, weer welig in de financiële sector. Niet alleen bij de grote internationale banken, maar ook bij onze eigen ING. Ja, inderdaad ónze ING. Terecht heeft de Nederlandse overheid het spaargeld van veel mensen veiliggesteld en terecht is zij de ING te hulp geschoten toen de golven daar tijdens de internationale financiële crisis heel hoog gingen. Een gezonde financiële sector is voor onze economie, voor bedrijven, voor spaarders, voor investeerders van groot belang. Dat zag toenmalig minister van Financiën Wouter Bos goed – het besluit om de ING financieel te hulp te schieten was een verstandig besluit.

De staatssteun ging vergezeld van een aantal harde voorwaarden. Bovendien werd Lodewijk de Waal aangesteld als overheidscommissaris en – toezichthouder. Hij moest – samen met Peter Elverding – de ‘trait d’union’ zijn tussen samenleving en ING. Het NRC berichtte op 22 oktober 2008 hierover:

(…) De twee commissarissen namens de staat kunnen belangrijke beslissingen tegenhouden. Ze krijgen geen recht om eigen voorstellen aan ING op te leggen. Minister Bos wil dat het tweetal het vaste salaris van de ING-top aankaart. De Waal en Elverding zullen mede vorm geven aan een nieuw beloningsbeleid. Daarbij moeten ze rekening houden met de onvrede in de samenleving over exorbitante salarissen in het bedrijfsleven. Bestuursvoorzitter Michel Tilmant van ING ontving in 2007 een vast salaris van 1,3 miljoen euro.

De Waal moest dus – althans zo zou ik die taak hebben opgevat – de ING een spiegel voorhouden en de signalen uit de samenleving horen, begrijpen en daarnaar handelen. En toch ging het fout bij ING. De Raad van Commissarissen, met daarin Lodewijk de Waal, kende een bonus van 92 procent van het jaarsalaris toe aan de topmannen van ING. En dat terwijl de staatssteun nog lang niet terugbetaald is, de pensioenen van ING-werknemers onder druk staan en mensen overal in het land de broekriem moeten aanhalen en de topman Jan Hommen nota bene van de bonus wilde afzien als ik de krant mag geloven.

Mensen vroegen me de afgelopen dagen vaak wat ik hier van vindt en of de Waal nu nog voor een politieke functie voor onze partij in aanmerking kan komen. Ik kan er kort over zijn: ik vind het beschamend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar. Ik vind dat de Waal bij ING zou moeten terugtreden omdat hij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidscommissaris niet heeft genomen en heeft ingestemd met de bonus én nee, een politieke functie zit er voor De Waal niet meer in. Onze Erecode is daar duidelijk over. En ik dus ook.

Dit artikel verscheen eerder op de website van de PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (51)