Laatste update 16:52
1.566
23

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Ervaren puinruimers zijn nodig om burgers te beschermen tegen een volledig ontspoorde overheid

Als dezelfde poppetjes terugkeren zal een herstel van Nederland vermoedelijk nog lang op zich laten wachten

Kwetsbare zieke mensen die volledig aan hun lot worden overgelaten. Het Rode Kruis dat voedselpakketten uitdeelt. Jongeren die geen woonruimte kunnen huren of kopen. Een steeds groter deel van de beroepsbevolking die meerdere baantjes moet hebben om rond te komen. De groeiende groep burgers met problematische schulden en het in de kou laten staan van door de overheid in de problemen geraakte slachtoffers van de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier, illustreren glashelder de feitelijke staat waarin de Nederlandse samenleving verkeert in 2021.

Met op papier een fantastisch ogende economie waar menig ander land stikjaloers op zal zijn. Voorbeeldige boekhouders, rekenmeesters en regelneven en -nichten die Nederland zo gereguleerd hebben dat mensen alleen nog zichtbaar zijn via nummers en digitale codes die passen in vooraf gedefinieerde statistische cohorten waar wet en regelgeving op worden losgelaten.

overheid
cc-foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Als er iets fout gaat in dit overgereguleerde systeem zeggen de verantwoordelijke politici en bewindspersonen: sorry dat had niet mogen gebeuren. We gaan u compenseren voor alle ellende die door ons is aangericht. Mooie beloften en toezeggingen die in de praktijk niets voorstellen. Dat weten alle slachtoffers van de toeslagenaffaire en het Groninger gasdossier. Maar ook alle andere gedupeerden van dit decennialang gevoerde, weinig cohesie bevorderend beleid in Nederland.

Beleid dat steeds meer gevaarlijke bijwerkingen zichtbaar maakt. Verdeeldheid, polarisatie en een breed gedragen gevoel onder de bevolking van het niet meer kunnen vertrouwen op de politiek en de Staat. Mede als gevolg van het op sterven na feitelijk dood zijn van de ooit zo hoog in het vaandel staande democratische rechtsstaat. Waarvan alleen nog de romp overeind staat.

Inmiddels weten we dat niet alleen de wetgevende macht faalt maar ook de uitvoerende macht die wetten moeten uitvoeren. De puinhopen bij uitvoeringsinstanties zoals het UWV en de Belastingdienst zijn bijna niet meer te overzien. Ondanks herhaalde beloften om het beter te gaan doen. Zelfs de Nationale Ombudsman, ooit in het leven geroepen om tijdig hulp te kunnen bieden aan burgers die stuk lopen tegen de Staat en overheidsorganen, blijkt in 2021 niet meer te zijn dan een roepende in de woestijn om de overheid op het goede spoor te houden.

Maar gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Dezelfde politieke partijen onder aanvoering van de VVD en D66, die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor deze puinhopen in diverse sectoren, praten nu over het GROTE HERSTELPLAN VOOR NEDERLAND. Dat moet de burger weer moed geven dat straks alles anders en beter zal gaan.

Is de Nederlandse samenleving niet beter af als een groep onafhankelijke ervaren top-experts op het gebied van crisismanagement en transitieprojecten, eerst eens flink puin gaan ruimen in diverse sectoren, alvorens we Nederland opnieuw gaan toevertrouwen aan bewezen incompetente bewindspersonen die nu aan het formeren zijn. Deze groep politici denkt oprecht dat ze competent genoeg zijn om een complex land als Nederland onder alle omstandigheden goed te kunnen leiden.

Misschien is het raadzaam dat de informateurs op de vergaderagenda de volgende vraag ook op tafel leggen in het formatieproces:

Als u terugkijkt op uw eigen periode als bewindspersoon vindt u dan dat u competent genoeg bent om opnieuw zitting te nemen in een missionair kabinet?

Als dat antwoord met JA wordt beantwoord, dan zou de vervolgvraag kunnen zijn; waar kunt u dat aan staven als u kritisch tegen de huidige staat van de Nederlandse samenleving aankijkt voor wat betreft uw eigen rol in dezen als bewindspersoon en medeverantwoordelijke van het gevoerde beleid?

Misschien dat met deze opzet er alsnog een missionair kabinet kan komen met geheel nieuwe en uiterst competente bewindspersonen.

Als dezelfde poppetjes terugkeren op wellicht andere ministeries zal een herstel van Nederland vermoedelijk nog lang op zich laten wachten.


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (23)