685
45

Europarlementariër Verenigd Links

Kartika Liotard (1971) is Europarlementslid sinds 2004. Tot juni 2010 was zij dat voor de Socialistische Partij. Na een intern conflict besloot ze toen verder te gaan als onafhankelijk parlementariër. Liotard is lid en ondervoorzitter van de GUE/NGL, de 35 leden tellende fractie van Europees Verenigd Links. Liotard is vicevoorzitter van de parlementaire intergroepen over Ouderen en Dierenwelzijn. Verder is zij lid van de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en plaatsvervanger in de commissies Ontwikkelingssamenwerking en Rechten van de vrouw en gender-gelijkheid. Voor het Europees Parlement verzorgt zij het officiële contact met de EU-voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Liotard was tot haar verkiezing teammanager juridische zaken bij Laser (ministerie van LNV). Daarvoor werkte zij voor de wetswinkel in Nuth. Tussen ’96 en ’98 was ze bestuurslid van de SP-Westelijke Mijnstreek en daar verantwoordelijk voor de SP-Hulpdienst. In 2009 verscheen 'Poisoned Spring', een boek van haar en Steve McGiffen over privatiseringen in de watersector.

EU benadeelt mensen zonder computerervaring

Massale invoering e-facturen ‘tegen 2020’

Consumenten en burgers zonder computerervaring, zoals veel ouderen, worden benadeeld als de Europese Commissie haar plan doordrukt om papieren rekeningen massaal te laten vervangen door e-facturen. We moeten straks vrágen om een papieren factuur van leveranciers of dienstverleners. De EU draait daarmee de zaak om. Want zouden de voordelen van elektronische facturen echt voor iedereen gelden, dan zou je er zelf in vrijheid voor moeten kunnen kiezen. De EU dringt je een eenzijdige beslissing op. Dit, om het bedrijfsleven een besparing van 240 miljard euro toe te spelen.

Vorige maand presenteerde de Europese Commissie een plan om tegen 2020 massaal over te gaan op e-facturering. Ze beweert weliswaar ‘dat consumenten met beperkte of zonder internettoegang niet aan hun lot mogen worden overgelaten’, maar in haar beleidsprioriteiten wordt het bestrijden van de uitsluiting van ouderen, gehandicapten en mensen die zich geen computeraansluiting kunnen permitteren niet expliciet genoemd. Ik wil de garantie dat een papieren factuur nooit méér zal kosten dan een elektronische rekening.

Vorige zomer nog heb ik een petitie overhandigd aan Eurocommissaris Neelie Kroes over ‘digitale uitsluiting’. De eurocommissaris reageerde in De Telegraaf spinnijdig op mijn kritiek dat ze amper aandacht heeft voor de digitale kloof en noemde mijn kritiek ‘absolute onzin’. Kroes haalde onder andere een voorbeeld aan van beleid voor alzheimerpatiënten. Maar aan het feit dat anderhalf miljoen, veelal autochtone Nederlanders en 100 miljoen andere EU-inwoners moeite hebben met pinnen, met een tankautomaat of met het opladen van hun chipkaart gaat ze voorbij. Ook ouderen worden op voorhand gezien als een uitzondering, een probleemgroep. De mens moet zich niet hoeven aanpassen aan ict, maar ict moet vaker uitgaan van het perspectief van de gebruiker. Kroes stuurde kort na het ontvangen van de petitie haar medewerker prins Constantijn naar NOVA, om namens de EU uit te leggen dat de digitale wereld vooral voordelen biedt. Ik ben benieuwd hoe prinses Laurentien, die zich druk maakt voor laaggeletterden, daar over denkt.

Ik heb de Europese Commissie nu via schriftelijke vragen aan de tand gevoeld over haar plannen tot een ‘massale invoering’ van e-facturering. Ik wil dat het niet alleen draait om regeldrukverlaging en kostenbesparing voor bedrijven, maar om meer betalingsgemak en begrijpelijkheid van facturen voor burgers. E-facturering mag er niet stilletjes worden doorgedrukt: het feit dat er uit heel Nederland maar twéé inspraakreacties zijn binnengekomen op het EU-plan zie ik als een slecht voorteken. Ook dat de commissie er uit afleidt dat het ‘merendeel’ van de reacties instemmend is. Uit een bijlage blijkt dat het ging om 51 % van in totaal 77 respondenten, uit de héle EU…

Geef een reactie

Laatste reacties (45)