463
8

Boekvertaler, freelance redacteur

Maarten van der Werf (1970) is boekvertaler, freelance redacteur en nog een paar dingen. En hij publiceert af en toe wat. Hij schreef onder meer in De Volkskrant, NRC Next en Contrast.

EU-berichtgeving: wees volledig en accuraat

Onvolledige berichtgeving wekt wantrouwen in de hand

De berichtgeving over de EU is vaak onvolledig en vaag, terwijl de burger nog niet goed bekend is met de Europese besluitvorming. Dat werkt wantrouwen in de hand, terwijl de burger daardoor ook de kennis ontbeert om de besluitvorming adequaat te volgen. Dat kan anders, met een meer accurate en volledige berichtgeving.

Een tijdje geleden schreef ik een artikel op deze website waarin ik betoogde dat nieuws over de EU regelmatiger en prominenter in de nationale media aan de orde moet komen. De burger is veelal nog onbekend met de Europese instellingen en met waar wat wordt beslist, en door de sporadische flarden informatie die wel doorkomen ontstaat het beeld van een duistere, ondefinieerbare macht ‘Europa’ die besluiten uitscheidt zonder enige democratische controle. Wat je verder ook van Europa vindt, dat is meestal niet terecht.

Een voorbeeld van hoe het beter had gekund deed zich enkele dagen geleden voor op Joop! bij het artikel Europa neemt het heft in eigen hand. In het artikel wordt verslag gedaan van een voorstel van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijk Openbaar Ministerie om grensoverschrijdende (belasting)criminaliteit te bestrijden. (De inhoud van het artikel was overigens overgenomen uit De Morgen. Dat artikel was nauwelijks helderder te noemen. Dit probleem is breder dan Joop! alleen.) Ten eerste wordt de Europese Commissie wel genoemd, maar niet dat het voorstel van daarvan afkomstig is. En de meeste burgers vullen dat ook niet zelf in: bij een wetsvoorstel in het Nederlandse parlement weten de meeste burgers wel ongeveer hoe het proces werkt, maar voor heel veel Nederlanders is het Europese systeem gewoon nog geen gesneden koek. Omdat het ingewikkeld is, maar ook omdat men er onvoldoende mee wordt geconfronteerd om te internaliseren hoe de besluitvorming in elkaar zit. Wat minstens even belangrijk is, is dat niet wordt vermeld dat het vooralsnog om een voorstel gaat. Het persbericht over het voorstel is te vinden op de website van de EU, ook in het Nederlands, en daarin is te vinden dat de Raad van de Europese Enie (de raad waarin de ministers van de afzonderlijke landen op een bepaald gebied zetelen, in dit geval Justitie en Binnenlandse Zaken) en het Europees Parlement zich er nog over moet uitspreken. Er is dus nog een heel traject te gaan. Maar door de formulering wordt de indruk gewekt dat zo’n besluit als voldongen feit uit de lucht komt vallen, zoals ook bleek uit verschillende reacties onder het artikel. Dat bevestigt niet alleen bovenstaand wantrouwen, het klopt ook gewoon niet.

De oplossing is betrekkelijk eenvoudig: tracht in berichtgeving over de EU exact en volledig te zijn. Expliciteer of het om een voorstel gaat, een besluit of de uitvoering daarvan, wie het voorstel doet en wie er nog over moet beslissen, en vertel misschien in een paar woorden wat de betreffende instelling ook alweer doet. (Dus voor de volledigheid: de Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de EU dat onder meer wetsvoorstellen voorbereidt.) Door meer informatie te geven kan de journalistiek de burgers erbij helpen beter te begrijpen hoe het systeem in elkaar steekt, zodat die burgers de besluitvorming kritischer en met meer zelfvertrouwen kunnen volgen.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)