467
12

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

EU betaalt prijs voor vluchtelingenangst

Het is erg makkelijk van Leers om te roepen dat de vluchtelingen lokaal moeten worden opgevangen

Minister Leers is kwaad omdat Italië voornemens is om de vluchtelingen, uit met name Tunesië, een humanitaire vergunning te geven waarmee zij door Europa kunnen reizen. De verontwaardiging van Leers is niet bepaald op zijn plaats en laat zien dat Leers, onder druk van Wilders, niet de werkelijke situatie onder ogen wil zien.

Al jarenlang wordt in Europa gesteggeld over een goed vluchtelingenbeleid. Vooral de Europese landen aan de zuidgrens dringen hier al jaren op aan, omdat zij de eerste klappen opvangen. Spanje en Italië worden jaarlijks geconfronteerd met grote aantallen vluchtelingen die zij niet kunnen plaatsen.

Meerdere verzoeken van deze landen aan Europa om de lasten eerlijk te verdelen, stuiten elke keer op fel verzet. Ook Nederland heeft de afgelopen jaren haar voet dwars gezet. Voormalig minister Verdonk blies een akkoord op, nadat Spanje een generaal pardon doorvoerde. En nu wil minister Leers ook van geen hulp weten.

Italië, dat hierdoor in het nauw wordt gedreven grijpt naar noodmaatregelen. Als Europa niet wil meewerken, dan moet Europa het maar voelen. En aldus wil Italië de vluchtelingen een status verlenen waardoor ze tijdelijk vrij kunnen reizen. Europa in rep en roer. Frankrijk kondigt strenge grenscontroles af en Leers die woedend is.

Het is erg makkelijk van Leers om te roepen dat de vluchtelingen lokaal moeten worden opgevangen. Maar Tunesië ligt qua bestuur op zijn achterste. De regering aldaar is ook niet bereid om echt mee te werken om de stroom in te dammen. Dus wat verwacht Leers nu eigenlijk? Dat de vluchtelingenstroom stopt omdat hij boos is? Europa betaalt nu de prijs voor het jarenlang wegkijken van de problemen. In dat kader is het wel bijzonder dat Nederland veel ambassades sluit. Juist ambassades spelen in dit soort situaties een cruciale rol. Het geeft wel aan dat  Nederland volledig in zichzelf keert.

Europa zal dus aan de slag moeten. Enerzijds is de wens van de Zuid-Europese landen volkomen terecht. Dit is een Europees probleem en niet een Italiaans of Spaans, zoals Leers meent. Daarnaast zal Europa echt eens werk moeten maken van een rechtvaardige internationale politiek. Waarbij dictators geen steun meer krijgen en democratische ontwikkelingen volop gesteund worden. Verder zal dus de politieke dialoog aangegaan moeten worden met lokale regeringen zoals met Tunesië om de toestroom in te dammen. Er is een afspraak dat vluchtelingen kunnen terugkeren, maar Tunesië neemt maar 60 mensen per dag op. Commissie voorzitter Barosso heeft een voorstel om Tunesië 140 miljoen te geven in ruil voor betere medewerking in het terugnemen van vluchtelingen. En dit stuit dan wederom om fel verzet vanuit verschillende landen die geen Zuid-Europese grens hebben. Frankrijk, Nederland, Duitsland hebben sterk geprotesteerd. En zo blijft Europa kwakkelen en schuiven met vluchtelingen. Maar zoals de huidige vluchtelingenstroom laat zien. Als je het probleem niet aldaar oplost, dan komt het probleem vanzelf naar je toe.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (12)