2.266
58

Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

De EU en het egoïsme van lidstaat Nederland

Wouter Bos gaat de komende maanden naar de lidstaten om de kandidatuur van ons land te promoten en zo te voorkomen dat landen als Griekenland, Italië, Spanje, Portugal of zwakkere Oost-Europese leden van de Unie er met de economisch gezien aantrekkelijke buit vandoor gaan.

Als er snoepjes gestrooid worden is er altijd wel zo’n knulletje dat ineens met volle handen staat, terwijl sommigen beteuterd en met lege handen toekijken. Dat jongetje is Nederland.

cc-foto: Holly’s 1/52. Canary Wharf in Londen waar ook het EMA gevestigd is

Toen de Brexit zich aandiende stond ons land meteen vooraan om de Londense ‘City’ te verleiden tot een overtocht naar Amsterdam en in die pogingen instellingen tot een verhuizing over te halen zijn de pijlen nu gericht op de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau dat gevestigd is in de Engelse hoofdstad. De Brexit dwingt de organisatie om te zien naar een locatie op het vasteland.

Om die reden togen minister Edith Schippers en Wouter Bos, bestuursvoorzitter het VUmc maar vooral nu even ‘EMA-ambassadeur’, naar Brussel om ons land officieel als kandidaat voor die vestiging te presenteren. De regering heeft daar de nodige centjes voor over. Een gloednieuw pand aan de Zuidas dat circa 270 miljoen euro gaat kosten en daarnaast nog eens 10 miljoen om het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit te breiden, noodzakelijk om het functioneren van de EMA te garanderen. De EMA zal overigens wel gewoon huur moeten gaan betalen. Kosten die allicht in relatie gezet worden tot de werkgelegenheid, al dient meteen te worden opgemerkt dat verreweg het grootste deel van kleine duizend arbeidsplaatsen al ingenomen is door mensen die mee zullen verhuizen.

Moet Nederland zich wel zo nadrukkelijk als kandidaat (willen) presenteren? We kennen in ons land een zogeheten ‘spreidingsbeleid werkgelegenheid’ en hoewel daar nog veel op aan te merken valt, is de intentie ervan duidelijk. Vanuit dat oogpunt mag het vreemd heten dat enkel aan Amsterdam als vestigingsplaats gedacht wordt, maar in breder verband rijst de vraag of niet binnen de Unie eenzelfde beleid moet worden gevolgd om werkgelegenheid in de zwakkere landen/gebieden binnen de gemeenschap tot bloei te laten komen. Moet Nederland wel vooraan willen staan, vaststellende dat er met name in Zuid-Europa dringend economische impulsen nodig zijn?

Wouter Bos gaat de komende maanden naar de lidstaten om de kandidatuur van ons land te promoten. Wouter Bos notabene, representant van de sociaaldemocratie van welke het wetenschappelijk bureau, de Wiardi Beckmanstichting, bol staat van de notities over sociaal-maatschappelijke gelijkheid binnen de EU. Diezelfde Bos wil dus voorkomen dat landen als Griekenland, Italië, Spanje, Portugal of zwakkere Oost-Europese leden van de Unie er met de economisch gezien aantrekkelijke buit vandoor gaan.

Los van de economische argumenten om andere EU-landen de vestiging van de EMA te gunnen zijn er ook nog politieke redenen op te voeren om andere landen voorrang te geven. Denk aan Oostenrijk, Hongarije of Slowakije waar met de komst van de EMA het toenemend anti-Europa sentiment en het opkomend nationalisme wellicht wat zou kunnen worden ingedamd.

Geef een reactie

Laatste reacties (58)