1.226
45

Europarlementariër D66

Marietje Schaake is sinds 2009 Europarlementariër voor D66, en de Europese liberale fractie Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE).

Marietje Schaake is de ALDE Coördinator in de commissie voor Internationale Handel (INTA). Ze is woordvoerder voor de ALDE Groep over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP).

In de commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET), werkt ze aan het versterken van de rol van Europa in de wereld. In de eerste plaats in de landen om de EU heen, met een focus op Turkije, Iran, Noord Afrika en het Midden-Oosten. In de subcommissie Mensenrechten (DROI) werkt ze aan het versterken van universele mensenrechten en coördineert ze de maandelijkse mensenrechtenresoluties voor ALDE.

Verder is ze vicevoorzitter van de parlementaire delegatie voor betrekkingen met de Verenigde Staten, plaatsvervangend lid van de delegatie voor Iran en plaatsvervangend lid van de delegatie voor het Arabisch schiereiland.

Marietje werkt aan de voltooiing van de digitale interne markt en de hervorming van auteursrechten in Europa. Ze benadrukt het belang van een open internet en digitale vrijheden in de context van internet governance en digitale (mensen)rechten.

Naast haar parlementaire werk is Marietje Schaake onder andere lid van de European Council on Foreign Relations, commissaris bij de Global Commission on Internet Governance en een WEF Young Global Leader in de groep van 2014. Ze heeft als vicevoorzitter zitting in de Raad van Toezicht van Free Press Unlimited.

EU zwalkt met beleid in Arabische wereld

We lopen het risico een grote, jonge en ambitieuze generatie Arabische jongeren van ons te vervreemden

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat EU buitenland chef Catherine Ashton namens de EU een nieuwe visie presenteerde op het Europese nabuurschapbeleid dat na de opstanden in Tunesië, Egypte en Libië aan een flinke herziening toe was. Voortaan zouden niet langer alleen onze eigen belangen zoals veiligheid en stabiliteit leidend zijn maar juist universele waarden. Helaas zien we dat in de praktijk nog niet terug. We dreigen bevolkingen te verliezen als de EU niet snel een helder en consistent beleid in de Arabische regio gaat voeren. Vanmiddag drong ik er bij Ashton nogmaals op aan actie te ondernemen. Ik maak me grote zorgen over de huidige onduidelijke en passieve Europese opstelling. Van Ashton’s coördinerende taak is in de praktijk helaas nog niets terecht komen. Haar beleid kenmerkt zich door paniekvoetbal of achteraf reageren; en met statements alleen krijgen we geen voeten aan de grond en steunen we bevolkingen niet.

Een kernpunt van het nieuwe beleid is het principe “more for more”, waarbij blijvende verbetering van de mensenrechtensituatie, democratische principes en economisch bestuur worden beloond met extra Europese financiële steun, samenwerking of markttoegang. De Commissie lijkt nog steeds niet te weten hoe ze dit op zich goede principe in de praktijk wil invullen. Het is een schoolvoorbeeld van Ashton’s papieren werkelijkheid. Toen de Egyptische President Morsi zich afgelopen november praktisch ongebreidelde macht toe-eigende bleef het stil. Toen 21 Egyptische voetbalsupporters ter dood werden veroordeeld, hoorde je haar niet. En inmiddels is Tunesië weer in grote politieke instabiliteit gestort, waardoor vrijheden en burgerrechten enorm onder druk staat. De EU reageert niet daadkrachtig en keert daarmee een ambitieuze jonge generatie de rug toe.

Terwijl dialoog met de nieuwe (vooral) Islamistische regimes nodig is, moet de EU voor haar eigen waarden staan. Wij respecteren de legitimiteit van eerlijke verkiezingsuitslagen maar willen dat rechten en vrijheden van de bevolking zijn gegarandeerd. Dat betekent dus ook dat je je rug recht moet durven houden. Als we onze garanties voor hulp en steun nu niet afdwingen lopen we het risico zo maar weer een nieuw repressief regime in het zadel houden. Dan zijn we terug bij af. Hulpprogramma’s en steun aan het maatschappelijk middenveld door de EU beklijven ook alleen als er ook op hoog politiek niveau heldere taal wordt gesproken. Steun aan lokale kranten of internet start-ups is nutteloos wanneer nieuwe censuurwetten worden ingevoerd. We moeten parallelle sporen bewandelen.

Het onvermogen van de EU om een duidelijk, laat staan eenduidig, geluid te formuleren heeft een hoge prijs. Het schaadt de betrouwbaarheid en positie van de EU in de wereld, en erger nog, het brengt mensen in gevaar. Wanneer eerder uitgesproken steun of bescherming niet wordt geboden worden burgers die daar op rekenden hard afgestraft nadat ze voor hun rechten en vrijheden opkwamen.

Woorden leiden niet onmiddellijk tot acties maar scheppen wel degelijk verwachtingen. Op dit moment maken we de door onszelf gecreëerde verwachtingen allerminst waar. Daarmee lopen we het risico een grote, jonge en ambitieuze generatie Arabische jongeren van ons te vervreemden. Laten we er voor zorgen dat we die lelijke geschiedenis niet herhalen.

Dit artikel verscheen eerder op de weblog van Marietje Schaake. Volg haar ook op Twitter

Geef een reactie

Laatste reacties (45)