2.591
34

Journalist

Erwin Lamme heeft HBO-communicatiesystemen gestudeerd. Daarna heeft hij diverse banen gehad, onder andere als redacteur bij Veronica Magazine. Tegenwoordig werkt hij voor de Gooi- en Eemlander.

Europa en Amerika kunnen nog veel van elkaar leren

Toen in 2008 de bankencrisis uitbrak, duurde het slechts een jaartje voordat Amerika haar zaken weer redelijk op orde had 

Door de globalisering groeit de wereld steeds meer naar elkaar toe. Landen raken steeds meer vervlochten met elkaar door de economie. En er is steeds minder sprake van vijanden en steeds meer van partners en concurrenten. Binnen deze geglobaliseerde wereld hebben Europa en Amerika een speciale relatie: ze lijken erg op elkaar en zijn in feite familie. Beide werelddelen koesteren hun vrijheid, democratie en rechtsstaat. En voor de veiligheid is er de gedeelde NAVO. Toch kunnen de EU en de VS nog veel van elkaar leren.

Over het algemeen staat links kritisch tegenover Amerika. Amerika is het harde land dat is verdeeld in succesvolle mensen en pechvogels. Bovendien zijn de inkomensverschillen enorm. Dit is inderdaad niet bepaald een links recept. Toch is Amerika in een aantal opzichten links te noemen. De linkse mensen zoeken de oplossing voor problemen vaak in een sterke overheid. En een sterke overheid is precies wat Amerika heeft.

Crisis
Toen in 2008 de bankencrisis uitbrak, duurde het slechts een jaartje voordat Amerika haar zaken weer redelijk op orde had. De Amerikaanse overheid kwam met een hulppakket voor banken die in ruil orde op zaken moesten brengen. Verder voerde de regering Obama diverse economische steunprogramma’s door. Dankzij dit stevige optreden van de overheid was de crisis vrij snel te overzien. In Amerika daalt de werkeloosheid alweer een paar jaar.

Vergelijk dit eens met de Europese Unie die al 5 jaar aan het kwakkelen is. Door gebrek aan een sterke centrale overheid, is de Europese Unie aangewezen op de compromissen die landen onderling sluiten in de Raad. Maar aangezien de belangen van de landen sterk uiteenlopen, worden er steeds halve compromissen gesloten. Het gevolg is nu een bezuinigingsdoctrine die geen enkel land goed past.

Het is duidelijk: als er iets is dat de EU van Amerika kan leren, dan is het een sterk centraal orgaan dat effectief kan optreden als er financiële of economische problemen zijn. Als de Europese Unie een succesvolle economie wil hebben, dan is een sterke Europese overheid en sterke ECB onvermijdelijk.

Rechtstaat
Een andere les voor de EU is dat Amerika een levendige democratie heeft door de presidentsverkiezingen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn de meest interessante in de wereld, omdat het nogal wat uitmaakt of de Democraten of Republikeinen worden gekozen. In Europa zijn de verschillen tussen de gevestigde partijen kleiner, maar een gekozen president zou de EU niet misstaan omdat Europeanen dan veel meer de koers van de EU kunnen bepalen.

Omgekeerd kan Amerika ook veel van de Europese Unie leren. Amerika geeft enorm veel uit aan defensie, terwijl de meeste EU-landen van dit geld een sociaal vangnet onderhouden. Zo kunnen veel EU-landen de armoede beperken en dat lijkt toch een stuk waardevoller dan een enorm leger.

Verder heeft de EU een meer progressieve rechtsstaat dan Amerika. In de EU is de doodstraf uitgebannen. In de EU wordt redelijk ontspannen omgesprongen met drugsgebruik, ook al is het verboden. De EU loopt wereldwijd voorop met het homohuwelijk. En Europa heeft zijn eigen mensenrechten.

God
Ook op het gebied van religie kan de VS dan nog veel van Europa leren. In Amerika geven gelovigen zich totaal over aan ene God met als gevolg dat het land op veel gebieden een achterhaald conservatieve inslag heeft. In Europa is God eerder traditie en staan de christelijke waarden meer centraal waardoor religie beter aansluit bij de moderne maatschappij.

Kortom, Europa en Amerika zijn weliswaar familie, maar ze kunnen nog veel van elkaar leren. Amerika is met zijn sterke overheid, enorme leger en harde arbeidsmarkt het mannetje. Europa is met zijn grote verzorgingsstaat en progressieve rechtsstaat het vrouwtje. Amerika mag wel wat vrouwelijker worden en Europa juist iets mannelijker.     

Geef een reactie

Laatste reacties (34)